söndag 23 juli 2017

En annan Jesusbild än den vanliga

Text: Luk 9:51-62.

Ibland verkar bibelorden gräva vallgravar
Och bygga murar mot andra
Bibeln kan användas och har använts
för ett starkt avståndstagande
vi fromma, vi kristna ställs mot dom där andra, 
mot samarier eller andra grupper 
man genom historien velat peka ut
Antisemitism och främlingsfientlighet
liksom nazism och andra ideologier
har smugit sig in och påverkat
hur man i kyrkan läst och förstått

Texten idag är ett sådant exempel,
vi hör talas om en samarisk by
dit Jesus sänder sina budbärare för att
förbereda hans ankomst.
”Men man ville inte ta emot honom,
eftersom han hade vänt sina
steg emot Jerusalem”.

Orden blir ett vittnesbörd om att samarierna avvisar Jesus.
Det blev enkelt att dra slutsatsen att dom där
inte vill eller kan följa Jesus såsom vi
De påstod att de ville, men annat kom i vägen

En vill följa Jesus vart han än går, men Jesus utmålar
Människonens situation som sämre än djurens.
Rävar och himlens fåglar har det bättre.
Människosonen har ingenstans där han kan vila sitt huvud.
Med en sådan presentation kan man förstå att
personen som var så övertygad, blir avskräckt.

Följ mig, säger Jesus, men får ett svar som får mig
att tänka på barnbokspojken Alfons Åberg. Han som
hela tiden svarar: jag ska bara...
Barnet har lust att göra något annat
och prövar under barndomen sina förmågor
att välja och vilja själv och inte bara göra
det som den vuxne vill

Men texten har också fungerat som ett exempel
för hur vi alla fungerar, oavsett vilka vi är,
Då målar texten ingen skiljelinje mellan oss
vilka grupper vi än kan räknas in i
Gotlänningar, smålänningar, gambier,
vänstermänniskor, sverigedemokrater eller fotbollsspelare…
Texten pekar på att vi alla har förbehåll
och bindningar som ställer sig i vägen för
vårt lärjungaskap

När någon avgör vad som
verkligen är viktigt att göra
när alternativen vägs - hur gör man då?
Jag tror att det vanligtvis sker
en inre kostnadsberäkning:
Vilka blir följderna om jag fattar ett beslut?
Blir det balans mellan tillfredsställelse och besvär?
Vill jag detta? Har jag lust? Vad kräver det?
Vad måste jag göra?
I frågan om lärjungaskap och efterföljelse
kan man ställa sig frågan om det fungerar att bli en
lärjunge till Jesus i min situation, med mina värderingar,
i mitt sociala sammanhang?

Texten har många bottnar
Många föreställer sig att de har en fri vilja
Och att man personligen har förmågan
att fatta beslut om trons verklighet
Jag kan själv välja att tro på Gud
Eller besluta mig för att avstå.
Att säga ja eller att säga nej…

Men reformationens teologer var inte övertygade
om att vi hade den friheten
Viljan beskrevs som trälbunden och inte fri
Den var slav under världen och det onda
Den kunde inte av sig själv
välja tron utan behövde assistans,
stöd och hjälp av den helige Ande.
Så kan bibeltexten sätta frågetecken
för den frihet vi föreställer oss
att vi har
Den är ganska begränsad och bunden
av tradition och sociala konventioner
och mycket annat som politiska sympatier
och gjorda livserfarenheter

En man i texten kan tänka sig följa Jesus
men ska bara gå och begrava sin far.
Något stod i vägen.
Att underlåta att fullgöra sin plikt
att begrava sin förälder skulle kosta mycket
i förlorat anseende och inverka socialt.
Begär då Jesus verkligen att vi
självmant skall ställa oss utanför vår familj,
vår tradition? Det kan tyckas så.
Eller också vill han visa att vår vilja
och våra beslut är beroende av så mycket annat
att vi riskerar att inte bli helhjärtade och helgjutna
Vi vet ju hur vi reagerar på människor som
tycks kompromissa för mycket med alla möjliga hänsyn…

En annan person vill gå hem och ta farväl av sin familj.
Inte bara vandra bort utan att faktiskt berätta.
Dessa svar bemöts av Jesus som undanflykter.
Jesus säger: Låt de döda begrava sina döda.
Den som ser sig om när han satt handen till plogen,
han passar inte för Guds rike.

Vi får här en bild av Jesus
mer motsägelsefull än den som ofta är i svang.
Här är han är inte den strålande idealmänniskan,
förebilden och idolen som vi har format
så som vi vill ha honom
Vi har fått både förnuft och känsla
så att vi kan urskilja när vi matas med förenklade bilder
utmejslade utifrån människors egna intressen
Jesus verkar i Lukas 9 inte vara den som omsluter
och som oreserverat tar emot alla som dom är
Vi får se en bild av Jesus som inte bara
är välkomnande och kravlös
Den populära strömlinjeformade Jesusbilden
får oss sällan att förstå att han gör anspråk på oss
att han vill förändra våra liv, hela vår tillvaro
att han vill forma oss, prägla oss och genomsyra oss

Jesus visar sig ha mer svärta och allvar,
en djupare glädje än den ytliga förströelsen
erbjuder och lockar med
Vi lär oss att ingen enda och enkel bild kan
fånga Jesus. Det vi tycker oss se och förstå
måste fördjupas och utvecklas.


Dagens text pekar på hur lätt det är
använda stora ord om sin vilja att följa Jesus
Kom då ihåg att Jesus inte lockar med fagra löften
utan ger en beskrivning av utanförskap, utsatthet och umbäranden.

Vår bibelöversättning gör det entydigt klart
att det är den samariska byn
som inte vill ta emot honom.
Det har hänt att man uttolkat texten
så att det är sändebuden som inte ville
eller förmådde ta emot honom, Jesus

Tänk om vi som ska vara Jesu utsända, hans förkunnare
och vittnen inte fullt ut tagit emot honom…?
Det kunde förklara att kallelserna
Då liksom nu möts med förhinder
och sådant som står före, är viktigare

Det blir en samvetsfråga för alla som gör tjänst
i kyrkan som anställda eller frivilliga volontärer,
som gudstjänstdeltagare och beslutsfattare
Är vi trogna kyrkans uppståndne Herre
Är vi överlåtna tjänare som i tro på Jesus
verkligen är budbärare med de gåvor som är våra:
musik, förkunnelse, undervisning,
förvaltarskap av kyrkorum och sakrala ting

Till sist blir kallelsens uppmaning
vår gemensamma utmaning:
Kan vi följa honom?
Sanningen är att det är svårt
att göra det av egen kraft
Vi behöver den helige Andes stöd och hjälp
så att tron kan födas och växa
och att förhållandet till Jesus
får växa till en levande relation
I växande vänskap till Jesus lär vi känna honom mera,
och vi möter honom i mässan, i bön och lovsång, i
bibelordet och förkunnelsen.

Dagens psaltarpsalm ger en anvisning:
Herre vem får gästa ditt tält
Vem får bo på ditt heliga berg?
Den som lever oförvitligt
Och gör det rätta
Och är sann
I tanke och tal
Ur Psaltaren 15

Predikan i Källunge kyrka 23/7 
Sjätte söndagen efter Trefaldighet


Inga kommentarer: