söndag 29 november 2015

Vi ser vad vi behöver och längtar efter

I flerdubbla rader står folk
Det är trängsel och förväntan
De som står längst bak
sträcker på sig
Försöker stå på tå
De som har små barn med sig
lyfter upp dem på axlarna
När kommer dom, frågar ett barn
Snart, vi behöver inte vänta längre
Alldeles strax händer det

Så kan det vara
när människor samlas för att se:
Nyårsfirande vid Örebro slott
kortegen vid ett prins- eller prinsessbröllop
en 1-majdemonstration
ett Pride tåg, vaktparaden
O helga natt,

Människor vill vara med när det händer
där det sker, på plats
Efteråt kan man säga:
jag var där, jag såg
Detta kommer jag aldrig att glömma

Den kristna tron och många bibliska texter
är fyllda av förväntan
Man väntar, längtar och hoppas.
Folk samlas för att se och höra
då och idag på 1 Advent

På Jesu tid väntade man på en Konung
en Messias, man behövde en hjälte
en ledare, en folkets räddare
Nu skulle det bli verklighet
Jesus, han var tecknet
på att en ny tid av frid och fred
med rätt och rättvisa hade kommit
Intåget i Jerusalem hördes
det var liv och rörelse, sång och jubel
Man sjöng och ropade:
Hosianna Davids Son
välsignad vare Han som kommer
i Herrens namn
Den hälsningen förklarade allt
för alla som 0undrade vad som var på gång
De som ville se men inte visste vad
Vad är det som händer?
Messias konungen kommer
Guds utvalde och smorde, kommer

Men sedan… Många kände sig svikna
De som hade hoppats att Jesus skulle
driva ut de romerska soldaterna
ockupationsmakten
De som ville kasta ut Herodes och hans anhang
De som tyckte sig se befrielserörelsens ledare

Vi ser olika beroende på vad vi behöver
var vi befinner oss i livet
och vad vi är intresserade av
De sjuka såg nog läkaren och helaren
De uppgivna och trötta
såg kraft och hopp
Tvivlarna, de tveksamma, såg övertygelse och tro
och andra såg bara firande och fest

Vad intåget betydde kunde man
inte veta och förstå fullt ut
Inte förrän efter det att Jesus
hade fängslats, lidit, dött och uppstått
Då kastades nytt ljus över intåget.
Det som hänt var något annat, något mer
än det man trodde sig ha sett

Många såg bara nederlag och lidande
De vände sig bort från honom
De som vill revolution och egen makt
De hade ordet i sin makt
Kunde styra opinioner så att
andra följde efter och bytte åsikt
Den där Jesus, han var nog inte den vi väntat
Han förtjänade nog att plågas av spik och hammarslag

När dramat var över började lärjungarna
och kvinnorna i Jesu sällskap
se och förstå det hopp han tänt
Han som förebådat och satt igång
en förändring större än
krig, världslig makt och politik
Jesus liv och gärning pekade på Guds rike
genom och bortom tid och rum
Ett annat slags rike, inte av denna världen

Tankens förtvivlan bröts
känslor av vanmakt blev tillförsikt och tro
Jesus från Nasaret som red in i Jerusalem
hade samtidigt påbörjat sitt intåg
i människors hjärtan och sinnen
ty Gud och Guds rike var nära

Jesus behövde inga soldater och hästar
för att vinna människors hjärtan
Han gjorde dem, gör oss, till medmänniskor  
villiga att hjälpa sin nästa
han och hon som var hungrig,
törstig, fattig, naken eller i fängelse
Vi vet vad vår värld behöver
Och att vi kan göra något
Flyktingen knackar på välfärdens dörr
vädjar om barmhärtighet
om ett rum i härbärget
Inte ska väl de visas bort?

Vad är det då som gör Jesus så speciell?
De flesta människor beundrar honom
den goda människan, förbilden
idolen, ikonen
Han som lärde ut det dubbla
kärleksbudet – att man ska älska Gud
med allt man är och har
och sin nästa som sig själv,
Han som gav oss den gyllene regeln
om att allt vad ni vill att människor
ska göra er, det ska ni göra dem

Genom tiderna har människor sett på Jesus
och uppfattat vad de behövt och längtat efter
Man har renodlat och karaktäriserat Jesus
sett honom som vishetslärare
som alltets och alltings domare
Som en lidande med törnekrona
eller en segrande med kungakrona
en barnens vän, en revolutionär
Många har framställt Jesus
format bilden av honom
efter sina egna önskemål
Vem är då Jesus bortom bilderna
bortom de populära föreställningarna?

Vem är det vi, du och jag, ser framför oss
när vi tänker på Jesus?
Vad är det vi behöver?

Han är Guds avbild mitt ibland oss
för att vi skulle kunna tro
Gud kan vi inte sätta på formel
göra passande teori av
vad vi än tänker är Gud, Fadern, Skaparen
den Upphöjde och Helige
inte möjlig att beskriva
Våra ord, vårt språk, våra känslor
förmår inte beskriva eller fånga Gud

I Jesus blir Gud påtaglig och synlig
Han kommer oss mänskligt nära
Jesus själv säger:
Den som har sett mig
Har sett Fadern! Fadern är i mig
Och utför sina gärningar
Tro mig när jag säger att
Jag är i Fadern
Och Fadern i mig.(Joh 14).

Vad såg människorna
de som trängdes för att se Jesus?

Alla kunde inte se, kan ännu inte se
För mycket står i vägen
Värk, sjukdom, konflikter, nöjen
oro, tvivel, hinder
Många ser bara ryggar och nackar
Sackeus - minns ni honom?
Tullindrivaren, den tveksamme och osäkre
som hamnade bakom alla andra
och därför klättrade upp i ett träd
för att kunna se
Men det var Jesus som såg honom
Och blev hans gäst
Så ser Jesus dig och mig
han som erbjuder sig, som vill gästa oss

När Jesus rider in i Jerusalem
är det en antydan om hur han också
rider rakt in i våra hjärtan
Beredd att värma våra hjärtan
i en hård och kall värld

Följ mig, säger Jesus
Inte bara första advent
utan alla dagar.
Hosianna i höjden
välsignad vare Han som kommer

i Herrens namn

Predikan 1 Advent i Almby kyrka i Örebro
Predikotext: Matteusevangeliet 21:1-9

Inga kommentarer: