måndag 3 augusti 2015

Förvaltare, finns dom?

Uppfyll jorden, säger Gud till människan
när han som bäst arbetar med sin skapelse
Lägg den under er, fortsätter Gud
Härska över jordens alla djur
Och på många sätt är det precis
vad människan har gjort:
fyllt den, dominerat den, exploaterat den
Många skulle utan tvekan påstå
att människosläktet är i full färd med
att förstöra den värld som gavs som ansvar
att vörda och vårda

Då är det inte alldeles bort i tok att vi
Som idag har en söndag
som ägnas åt Goda förvaltare
Även om ordet tycks ålderdomligt
och på många håll fallit ur bruk
Förvaltare, finns de?
Möjligen har de unga hört talas om
att det finns någon fastighetsförvaltare
eller förvaltare av fondförmögenheter
Men sällan frågar vi varandra hur vi
förvaltat den cykel vi kanske har
eller den utbildning vi fått
inte heller brukar vi diskutera med varandra
hur vi fungerar som förvaltare…
Trots det är både ordet och temat viktigt

Nu möts vi av Jesu liknelse där en man
Som skulle å resa, utlandssemester
Kanske en sommar just som den här
Han kallar till sig sina tjänare och ger dem
talenter att sköta om
Redan där får vi en tankeställare
Det finns en dubbeltydighet
I talenter som är pengar, materiella tillgångar
Men nog ljuder talenter och talanger ganska lika
och då finns det anledning att också fundera över
våra andliga och mentala förmågor,
våra egenskaper, utförsgåvor och talanger

Av liknelsen framgår att det vi får oss tilldelat
inte går att gömma undan och enbart spara
Det är en dålig lösning att låta bli att bruka
Det vi har anförtrotts
Den som får ett ansvar, tar ansvar
har att se till att det man fått ansvar för
inte försvinner eller förbrukas
Tvärt om visar liknelsen att gåvorna,
det vi har ansvar för, behöver utvecklas
Så att det blir mer eller fler
Den som lyckats få mest avkastning får rejält
med beröm och dessutom får den tjänaren
den talent som det inte blev något med
Så får vi höra de svåra orden: Den som har skall få
den som inget har blir av till och med
med det lilla som kan finnas

Men tänker vi efter formas vår värld
fortfarande efter det mönstret
den rikaste procenten blir ofattbart mycket rikare
och många fattiga förlorar vad de har
sitt hem, sin försörjning, sitt land
och hamnar i ett växande armod

Vi kan förstås tänka att bibelordet
just i dagens liknelse är extra svart-vit
Vi kan tänka att det handlar om mer
eller rent av något annat än om att
pengar och egendom ska växa allt mer
Varför sägs ingenting om andra slags resultat
sådana vi i kyrkan brukar trösta oss med
när siffrorna blir mindre och gudstjänsdeltagarna
allt färre

Vi tänker och hävdar att om vi utvecklar kvalitén
är det också ett mått på framgång
då förvaltar vi ändå något trots att
antalet deltagare sjunker drastiskt
Ett annat slags resultat av vårt ansvar
ser man om vi talar och handlar på riktigt
visar att detta är på allvar
så att vi också lämnar djupa avtryck
i människors hjärtan
så att vi förmår röra och beröra
ja, kanske väcka engagemang så att någon tar beslut
till exempel om att förändra sitt liv
börjar se till sina medmänniskors väl och ve
vill arbeta för att skydda och bevara vår jord

Ett gott förvaltarskap ger inte efter
för alla slags tillfälliga önskemål
utan håller fast vid uppdraget, härdar ut
Också det kan vara ett gott förvaltarskap
som betyder att man till nästa generation
kan lämna ett arv som vårdats och skötts om

Hejnum Högård där vi befinner oss idag
tillhör kyrkan och har hävdats och vårdats
i många sekler av församlingen och enskilda
ansvarstagande personer
Säkert har man fått avkastning i form av föda åt djuren
och visst man har hållit landskapet öppet
Tagit väl vara på det

Vi inser här i detta änge att vinst och avkastningen
inte är eller var det enda viktiga
Man gjorde vad man kände att man borde och skulle göra:
visade omsorg, tog ansvar så att nya generationer
fick något värt att ta över

Vi kan säkert enas om att detta att bara göra ingenting
inte är någon bra lösning om man ska vårda
och förvalta, om man ska ta ansvar och utveckla
Samtidigt ligger en god portion vishet i tanken
som vi gotlänningar är duktiga på
att låta saker och ting bero
Att låta dem mogna
så att vi hinner tänka efter och göra planer
Att bara rusa åstad är inte heller den bästa av lösningar

Dessutom behövs stunder av vila och eftertanke
det är nämligen totalt omöjligt att vara
högpresterande precis hela tiden
Återhämtning, förkovran och ställtid behövs
I det moderna samhället försöker många
skära bort återhämtning och tid för reflektion
även omställningstiden, ställtiden,
den tid som det tar att göra sig redo för nästa uppgift
är hotad

Liknelsens slutsats får oss att studsa
Är detta en text om hur illa det ska gå
för många av oss
Ska vi eller några av oss
som odugliga tjänare kastas ut i mörkret
till gråt och tandagnisslan

Pedagogiskt landar dagens text
olika hos oss
Somliga har en förmåga att tänka
att det där det handlar inte alls om mig
Och andra, de bara suger i sig ord om
brister, olycka, felsteg, sorgliga slut
Frågorna om förvaltarskapet är personliga frågor
Inte ett test för oss att använda på alla andra 
som vi känner, på vänner och ovänner
Vi får börja med att pröva oss själva
Men använd då inte ett dåligt självförtroende 
som glasögon, för då duger ingenting 
av det man faktiskt gjort

Texten pekar verkligen på vår vilja att försöka
på om vi prövat att anstränga oss
eller har vi låtit bli och struntat i uppgiften
av rädsla (en kraftfullt hämmande känsla)
eller av ren likgiltighet

Detta änge, Hejnum högård, blir en påminnelse
om att vi som förvaltare fungerar 
som allra bäst när vi vill och får 
ta ansvar och visa omsorg

En liknelse som denna gäller ytterst
människans förhållande till Gud
och om vår vilja att stå till tjänst
i Guds tjänst
Står vi till Guds förfogande
som ansvarsfulla tjänare
och goda förvaltare?
Det är frågan...
och svaret är våra liv.


Predikotext  Matteusevangeliet 25:14-30 (samt 1 Moseboken 1:24-2:3)
Predikan 9 eftr Trefaldighet

Inga kommentarer: