måndag 10 augusti 2015

Det gäller liv, inte död!

Landets samlade bibelbestånd
ligger mestadels i träda
i väntan på bättre tider
Ibland bortlagda av respekt
för ordets helighet
ibland av glömska eller ointresse

Ta fram boken med stort B
Den kan leverera samtalsämnen
som håller ett liv

Nu prövar vi ett nytt betraktelsesätt
Kanske kan det visa att frågorna
är vår ingång

Tänk Dig att en bibeltext är som ett hus
Där finns dörrar och fönster
in- och utgångar och ljusinsläpp
Studerar man huset finns det frågor
man behöver ställa
Hur ser grannskapet ut?
Idag ingår huset i en liten stadsdel
som heter Jesu avskedstal
och består av 4 kapitel (14-17) i Johannesevangeliet
Vilka byggnader finns precis bredvid?
På ena sidan står ett löftesrikt hus
om den helige Ande
På den andra ett som handlar om att vi
ska älska varandra som Jesus
älskat oss…

Vi närmar oss huset
och frågar oss när huset byggdes, av vem,
vad skulle det användas till,
vilka material har använts?
Tänk att tegel och murbruk är ord
Formuleringar på nytestamentlig grekiska
Men vi, vi läser vår Bibel på svenska
och kan gott börja med vårt språk
poängen med att Bibeln kom på svenska
var att den som kunde läsa
också kunde pröva om det som påstods
och förkunnades stämde med Skriftens ord

I husets väggar finns termer och ord
som tål att tänka över, att vrida och vända på
vinstock, grenar, frukt, ansa, be, Fader, lärjungar…
När man tänker på ordens betydelse
inser man att det alltid finns mer att upptäcka
än det man ser direkt

Väl inne i huset möter oss många rum
Med olika funktion och användning
Köket är ett slags hjärta
Där det andliga livets livsmedel
Förvaras och tillreds
Där finns ett vardagsrum där
man kan sitta i bönens lugn och ro
eller möta släkt och vänner
för att tala trons språk med varandra
Där finns rum för förvaring
Och rum för avskildhet, återhämtning och vila
Bibeltexter är lika mångsidiga som hus
Med öppna ytor, skrymslen och prång
Därför är det värt att gå på upptäcktsfärd!

Somliga människor har verkligen svårt för
det här huset, de tycker inte om det
De betraktat byggnaden och ser bara
oönskade egenskaper, frånstötande detaljer
Det är lätt att fastna vid trösklarna
Där orden tycks bli oöverstigliga hinder
Fördömande och osympatiska ord
Varje gren i mig som inte bär frukt
Skär han bort
Om vi är grenarna, är det alltså vi som ska bort
blir den snabba slutsatsen

Snart tycks fler hinder blockera vägen
nu med följande uttryck
Den som inte är kvar i mig
blir som grenarna som kastas bort och vissnar;
De samlas ihop och läggs på elden
och bränns upp…

Man kan förstå om orden känns ogästvänliga
kalla och frånstötande, som ett utkylt rum
där ingenting verkar inbjudande
eller välkomnande

Resultatet blir människor vänder huset ryggen
De flyr bort därför att
kristen tro framstår som dömande och otäck
Detta är inte för mig
Här sätter jag aldrig mer min fot,
tänker de…

Kan Jesus verkligen ha velat få lärjungarna
att se sig själva som grenar
bara för att bli oroade över
om de ska klippas bort, slängas, brännas?
Är huset verkligen byggt
för att hålla folk borta?
Är det vad Jesus önskar?
Är det så tron fungerar,
är det så den ska förstås?
Eller pekar orden på
en allmänmänsklig erfarenhet
något vi alla varit med om?
Tänk tennisspelaren som tröttnade
och förlorade lust och intresse
ville inte ens se de allra bästa spela
eller kärleks- eller vänrelationen som brast
och när inte längre vänskap eller kärlek
höll relationen levande
så vissnade den
och det kunde bli både mörkt och smärtsamt
Livet utan Jesus liknas vid förtorkning, mörker
Den borttappade relationen
den förlorade tron
Men poängen är liv – inte död!

Textens bärande väggar
handlar så tydligt om något helt annat
Om förening och samhörighet
om gemenskap och hopp
Bli kvar i mig
Så blir jag kvar i er,
säger Jesus och berättar om grenarna
som inte lever av sig själva
för sig själva
utan får sitt liv genom att höra till
genom samhörighet och gemenskap

Nu ser vi att vinstocken är en bild
som kan gälla alla möjliga slags gemenskaper
En lokalavdelning av Röda korset eller Amnesty
Som vitaliseras av sina världsvida rörelser
Den lokala grenen förväntas vara aktiv,
göra nytta för behövande vid katastrofer,
olyckor eller agera för fångars frihet
Detta att göra nytta är att bära frukt

Sverige skulle kunna vara en vinstock
och vårt lands alla medborgare och innevånare
grenar med ömsesidig förpliktelser
men sannerligen också en hel del glädje
som när Sara Sjöström simmar hem ett guld
eller ett landslag vinner,
eller oftare, nästan vinner en trofé,
eller när Sverige gör oss stolta
genom goda och solidariska insatser
för människors värde och värdighet

Kommer ni ihåg en annan text
som handlar om att barnen måste få komma
till Jesus och inte hindras
Där säger Jesus
Den som inte tar emot Guds rike som ett barn
Kommer aldrig dit in

Man hör ofta hurtiga och käcka utläggningar
Om vikten av att våga var barn
Så vuxen man är
Det verkar nästan som om vuxna
Om de är kloka ser till
Att vara riktigt barnsliga
Mer ballonger och serpentiner!?

Knappast, vad jag förstår handlar
orden om barn, hur de är och har det
De är ovillkorligt och tillitsfullt beroende
av sina föräldrars omsorger
som gör det möjligt för dem att leva
Samma öppenhet och förväntan
som kan prägla det späda barnets
relation till den vuxne
är vad det handlar om här
Att ta emot Guds rike som ett barn
är att stå öppen och mottaglig
för Guds omsorg och kärlek
att höra samman tätt och nära
Förälder och barn, vinstock och grenar
Inga späda barn klarar sig utan föräldrars
generösa kärlek, de vårdar, skyddar, klär, föder
tröstar, hjälper och håller om
Ni minns när det var som värst i Rumänien
och vi hörde berättelsen om spädbarnet
som låg närmast ljusknappen och ibland
kunde få en liten extra klapp
och därför växte och blev stark
När andra barn i rummet förtvinade
Behandlade som ting, objekt
berövade generös omsorg, kärlek och varm närhet


Jesus pekar på det mänskliga behovet
att höra samman med Gud och varandra
Vinstocken och grenarna understryker
hur själva livet är en nådegåva från Gud

Gemenskapen träd och grenar
är så nära och så sammanlänkat
och sambandet är så intimt
att det blir svårt att urskilja vad som är vad
Var slutar stam och börjar gren?

Min fader förhärligas när ni bär rik frukt
Och blir mina lärjungar
Stam och grenar är ett, en gemenskap,
Här avslöjas en sanning om
vad en församling, en kyrka, är
-       en levande gemenskap

Där är Kristus livet och vi
utsända från stammen
för att göra hans vilja
bära frukt
Kan det verkligen bli så, vara så?
Det hus vi besökt idag
den text vi har läst
säger att det är så
Den inbjuder oss
att höra till

Predikan 10 e Trefaldighet
i Rute och i Fårö kyrka
Johannesevangeliet 15:1-9

Inga kommentarer: