måndag 17 maj 2010

Idag är predikan ännu inte riktigt färdig
och Du som hör får bli medskapare
får lägga sista handen vid den

Ett mönster tror jag att man kan urskilja
i det som ska sägas - nämligen att vi
alla behöver hjälp, hjälp att komma
förbi ytskiktet i liknelser och bilder
hjälp att hantera hinder och trösklar
hjälp att förstå vilka vi är och vad
vår uppgift kan bli

Ofta blir jag som predikant förvånad
över den predikan jag hållit
Reaktionerna berättar att det man hört
mig säga är något annat
än det jag trodde att jag sa
Det jag försökte säga nådde inte fram
Kommunikation är inte så helt enkelt

Detta har jag sagt er, säger Jesus
som en refräng i sitt avskedstal
till lärjungarna
Ett avskedstal Ni borde läsa själva
i Johannesevangeliet kapitel 14-17
Jesus undervisar dem och ber till Fadern
med vilken han har en så nära gemenskap
att de är ett med varandra

Jesus upprepar sin fras:
Detta har jag sagt er
medan jag är kvar hos er
(Joh 14:25)
Detta har jag sagt er
för att min glädje skall
vara i er och er glädje bli fullkomlig
(Joh 15:11)
Detta har jag sagt er
för att ni inte skall komma på fall
(Joh 16:1)
Detta har jag sagt er i bilder
det kommer en tid då jag inte längre
skall tala i bilder
(Joh 16:25)
Detta har jag sagt er
för att ni skulle ha frid i mig
(Joh 16:33)

Detta långa tal, längre än
Bergspredikan i Matteusevangeliet
vad är dess syfte?
Jesus vill att lärjungarna verkligen
äntligen skall förstå att han är av Gud
Jag har sagt er detta för att…

I avskedstalet infogas ett kort samtal
mellan Jesus och lärjungarna
Vi har nyss läst det och hör
korta repliker - ungefärlig twitterlängd
Jesus betonar att han en dag skall
sluta att tala i bilder
och istället använda klara ord
för att låta dem veta allt om Fadern
Och lärjungarna tycker sig redan förstå
och utbrister: nu talar du med
klara ord och inte i bilder.

Det kunde ha varit en dialog från vår tid
Först förstår vi inte alls, vi får inte grepp om
vad Jesus vill – alla liknelser och bilder
någon bakar bröd eller förlorar ett mynt
och det visar sig inte alls handla om brödbak
eller pengar som tappats bort
Bortom ytan handlar berättelserna om himlen
Och de erbjuder ett stort tolkningsutrymme
Inte kan vi låta det Jesus sagt bli liggande
Vi undrar, nyfikna som vi är, vad det kan betyda,
finns det något där att lära
om människans villkor
om Gud och relationer, om himlen?
Men sedan tycker vi att vi begriper
vi vet, och vår tids experter
teologer och akademiker
tänker att de vet mer än man visste då
ja, mer än någon någonsin tidigare har vetat

Lärjungar har i alla tider betett sig så
först sökande och frågande
sedan övertygade: aldrig förr
har någon förstått Jesus som vi
vi förstår honom bäst och mest här, nu, idag
Vi tror att vi tagit oss bortom och bakom ord,
liknelser och bilder
att äntligen förstår vi Guds ord rent och klart
Och så tillåter man sig att ganska godtyckligt
stryka det man inte gillar eller förstår
Det kräver åtminstone skäl och argument
som bygger på kyrkans tradition och lära

Att påstå att all förändring
är bra förändring är lika dumt
som att okritiskt tro att varje ny idé
är bättre än beprövade idéer
att varje ny vara i handeln är bättre
än allt det som funnits tidigare…
Många har fyllt sina köksskåp med
oanvändbara nya produkter
slöa osthyvlar, pipar att sätta på petflaskor
och förvandla dem till vattenkannor osv
(Många vill inte ens medge att
Guds ord behöver brottning och kamp
kunskap om språk, sammanhang och historia
Nej vi läser som det står säger somliga
andra läser bara det de tycker borde stå
och struntar i Jesu eget anspråk
Han understryker att han talar i
bilder och liknelser och vi måste därför
arbeta med vår tolkning och förståelse)

Så brister Jesus ut i bön
med blicken vänd mot himlen
("Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Joh 17:1-5)

Det eviga livets gåva skall ges
det eviga livet som innebär att
människorna känner den ende sanne Guden
och honom Gud har sänt, Jesus Kristus!
Vilken gåva! Vilket förtroende!

Vi är många som älskar vår kyrka
vår församling, våra gudstjänster!
Jag tillhör dem! Men många
många tar sig aldrig hit…
vilka är hindren, trösklarna?

Jesus talar i sitt avskedstal
om att stunden kommer då
lärjungarna skall skingras
var och en går åt sitt håll
och de lämnar Jesus ensam,
men även om vi alla överger
honom blir han inte ensam
eftersom Fadern är med…

Kan det syfta på en situation som vår?
Med utbrett tvivel, stor likgiltighet
brist på tro, avståndstagande?

Vilken glädje att vara delaktig, att vara många!
Vilken styrka att höra samman!
Att veta sig ha kontakter och vänner

När jag haft en begravning
inser jag vad det betyder att ha
fungerande nätverk
att höra till en förening,
ett sammanhang, en församling
Och vi är många som upplevt stödet
som fått ta emot omsorgen en församling kan ge
i nöd, i kris, i sorg

Ändå har människor svårt
att komma till nattvard och högmässa
Vi får för oss att det beror på oss
är det jag (eller vi) som utgör de höga trösklarna?
Hade någon svårt att komma in idag?
Fick ni använda stege för
att ta er över några trösklar?

Vad skulle dessa trösklar heta?
Risken att ingenting förstå?
Liknelser och bilder?
Vi är rädda för osäkerheten,
för att vara en nybörjare
och stannar då hellre utanför?

Heter trösklarna domspredikan
och syndastämpel?
Vi fruktar sanningen om oss själva
och projicerar den på kyrkan
det vi är rädda för blir kyrkans fel
Sanningen om allas våra liv
är att vi behöver stöd och hjälp

Är trösklarna obegripliga riter och liturgi?
Som om vår gudstjänst inte vore
möjlig att begripa och förstå
Det är enklare att bli ett med högmässan
än att lära sig offsidereglerna i fotboll
Ortodoxa kyrkan har i 1000 år
behållit sin gudstjänstform
och är ett av världens största trossamfund…
Obegripliga gudstjänster, nej det håller inte

Bär då tröskeln mitt eget namn
i så fall får jag bekänna och ta på mig
uppgiften att finnas till hands
för att bjuda in, öppna upp
Här går nämligen vägen till himlen
till tron, till det eviga livet!

När Jesus stiger upp till himlen
på Kristi himmelsfärdsdag
understryker det bland annat
den Guds frånvaro som många
hakat sig fast vid
En avlägsen eller rent av obefintlig Gud
håller man fast vid, som ett ankare
Vid Guds frånvaro och obefintlighet
har de förankrat sig själva

Där sitter de fast förtöjda vid sin egen brist
sin saknad och uttrycker ibland
i alla fall en längtan efter tro
en inte sällan stark avundsjuka
mot dem som kan tro
Jag skulle önska, kan de säga,
att jag kunde tro…

Så förda bakom ljuset de är
de har ju redan stor och stark tro
på alla möjliga och omöjliga saker
De tror t ex att de ska vinna på sina trisslotter
På 60 miljoner trisslotter lär det finnas åtta lotter där vinsten är en miljon
och det lär finnas åtta lotter med 2,5 miljoner kronors vinst.

Människor förlitar sig på sin egen förmåga
att styra sina liv, andra hoppas på staten och kommunen
kanske på politiker och makthavare
på slumpen och ödet och underkurer
och spikmattor och wokpannor…
Men Gud tror de inte på!

När det enda man behöver göra är
att be om hjälp att övervinna hindren
att öppna sitt sinne för det som går utöver
att leva som om tron var stark
Och våga leva i förvissning om
att den som ber blir hörd, får svar
får tillit till bönen
att den som firar gudstjänst
blir uppbyggd och stärkt
att den som ber om förlåtelse
möter nåd och blir befriad….

Predikan över Johannesevangeliet 16:23-33
Hållen i Olaus Petri kyrka Sönd f Pingst
den 16/5 2010

Inga kommentarer: