torsdag 29 april 2010

Säg något, ge en kommentar

Du som besöker ordrik och läser predikningarna här: skriv en kommentar! Berätta om Din reaktion, vad Du fastnade för, vad du vill invända mot, vad som blev uppbyggligt...

I kyrkans dörr blir det sällan tillfälle att få kommentarer som pekar ut något särskilt. Här däremot finns tiden att ta tag i en tanke och fullfölja ett resonemang...

Alltid finns det något nytt för mig att se och jag kan lära av andras reaktioner. Bara detta att mina manus oftast saknar skiljetecken, kan vara en för- eller nackdel. I predikstolen däremot är det inte behövligt... men kanske för den som ska läsa?

Inga kommentarer: