måndag 7 juni 2010

Dubbelt medborgarskap för en kristen

Predikan i Olaus Petri kyrka i Örebro, 6/6 2010
Nationaldagen/ Den 1 söndagen e Trefaldighet
Predikotext Johannesevangeliet 1:29-34

Idag har jag med mig 2 pass
de är mina, men makulerade
Från att ha varit levande
dokument har de blivit historia
här finns stämplar från inresor
i andra länder som t ex Kina och USA
Estland och Turkiet
Där har man tack vare passet
känt igen mig
som en svensk medborgare
Jag tillhör ett land: Sverige, Suède,
Sweden, Schweden

Vid landets gränser är det viktigt att ha
resedokument och pass
I passet kan man se
medborgarskap och hemmahörighet

Miljoner människor saknar medborgarskap
de är statslösa. De saknar det mesta av
nationellt eller internationellt skydd
även om FN jobbar hårt med frågorna
De statslösa får t ex inte hälsovård och utbildning
på samma villkor som de flesta andra
Få länder vill låta statslösa personer invandra
de bjuder knappast in dem att bli bofasta,
än mindre att upphöjas till medborgare

Palestinagrupperna i Sverige har ett inlägg
på sina hemsidor där slutklämmen
är som följer: Asyllotteriet fortsätter.
Det är skrämmande. Alltför många är tysta
om det faktum att statslösa palestinier
från Gaza och Irak har behov av internationellt skydd.
Sverige vägrar ge dem skydd och säger samtidigt
att vi har en human asylpolitik. Det är struntprat.

Det finns säkert människor som skulle
bestrida dessa påståenden – ändå vet
många av oss att just statslösa palestinier
har haft det svårt

I Bibelns Gamla Testamente är
landet heligt, en Guds gåva
Det förlovade landet betyder extra
det egna landet får en än starkare
laddning för folk som upplevt fångenskap
och förföljelse

Högt, mycket högt, värderar de sin frihet
och sitt land - oändligt högt
Den som läser vidare och in i
Nya Testamentet märker att
nu flyttas denna tillhörighet
till ett rike mitt ibland oss
osynligt, men närvarande

Landet och nationen
står för gemenskap och identitet
och handlar inte främst om geografiska gränser
Tänk på hur det är med Svenska kyrkan
med kyrkans geografiska gränser
Något annat än gränsen
är det som gör henne till en
kristen kyrka, ett trossamfund
Ett centrum av tro och Gudsmöte
med Kristus i fokus…
Men stoltheten är återhållen
Ingen av oss rusar nerför Storgatan
eller Drottninggatan med slagord som
Jag är lutheran, leve Svenska kyrkan!

Och vår svenska nationaldag vad har den för
ursprung? Gustav Vasa valdes till kung vid
riksdagen i Strängnäs den 6 juni 1523
men även 1809 års regeringsform
antogs samma datum, dvs 6/6
( med nya maktdelningsprinciper
dvs verkställande, beskattande,
lagstiftande och dömande)

Vår nationaldag är relativt ny
1983 blev Svenska flaggans dag
vår officiella nationaldag
och dagen är sedan 2005 helgdag
Den ersatte som Ni säkert minns
Annandag pingst.
Därmed blev Pingsten en helg bland
alla andra och genom förlusten
av annandagen försvann den
som en av de stora
helgerna.
(Tredjedag pingst avskaffades redan 1771.)

Men det finns mer att tänka på:
Den 1 juli 2001 fick Sverige en ny
medborgarskapslag. Lagen innebär
bland annat att det är möjligt
att ha dubbelt medborgarskap.
Ensvensk medborgare kan
behålla sitt tidigare medborgarskap
om lagen i det andra landet tillåter detta.

Vi kristna har verkligen ett dubbelt medborgarskap
Som det står skrivet i Fil 3:20-21:
Vårt hemland är himlen, och därifrån
väntar vi också den som skall rädda oss,
herren Jesus Kristus.
Han skall förvandla den kropp vi har
i vår ringhet så att den blir lik den kropp
han har i sin härlighet, ty han har kraft
att lägga allt under sig
.

Den som har medborgarskap i Guds rike
vet att dopdagen är ett slags
himmelens nationaldag
Det var då man upptogs i kyrkans gemenskap
och fick sitt medborgarskap i Kristus
Gal 3:27: Är ni döpta in i Kristus
har ni också iklätt er Kristus.

Genom att iklä sig Kristus
blev vi bror och syster med många
fler än vi vet om
Gal 3:28: Nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus Jesus…


Denne Jesus kommer vandrande
Johannes Döparen ser honom komma
och utbrister: Där är Guds lamm, som
tar bort världens synd…

Hade han en speciell sorts syn? En förmåga
att se det andra inte förmådde uppfatta?
Eller var det så enkelt att eftersom han mött
Jesus tidigare kände han nu igen honom?
Vad ser vi först och främst?
Frisyren, Ögonen och blicken,
kläderna, kroppshållningen…?
Vad såg Johannes hos Jesus?

Han hade ju sett duvan från himlen
som stannade över Jesus, erkände honom,
gav honom legitimitet! Nog hjälpte det
honom att i Jesus se Guds utvalde,
Guds egen Son.

Johannes erkände sin tillhörighet till Jesus:
Efter mig kommer en som går före…
Jag kände honom inte, men han sände mig
att döpa med vatten och ande
.

Medborgarskapet hos Gud
ställer oss inför ett sätt att vara och leva
Gudsrikets medborgare
kan inte vara och göra vad de vill
Därifrån finns en större förväntan
ett etiskt krav, att även se dem
som få vill kännas vid
som medmänniskor med fullständigt
människovärde
och rätt till att leva ett
människovärdigt liv

Dessa utanförskapets människor
socialt påfrestande, utstötta
eller skamfilade och misshandlade
kanske statslösa, människor på flykt
även i och genom dem
kommer himlens konung
och besöker oss
Vilka är då vi att avvisa dem?

Vid landets gränser är det viktigt att ha
resedokument och pass
I passet kan man se
medborgarskap och hemmahörighet

Vid gränsen mellan liv och död
är dopet ett tecken på vårt medborgarskap
Men gränsen tillhör Gud
och vilka Vår Herre välkomnande
öppnar sin gräns för
kan vi inte med säkerhet veta

Det vi vet är att Gud redan här
öppnar dörren till sitt rike
och erbjuder medborgarskap
för alla som vill vara Guds barn
och leva i trons gemenskap
Och för att inbjuda till
detta medborgarskap
har han kallat oss som sina vittnen

Är vi då kristenlivets dörröppnare
du och jag och vår församling och
den Svenska kyrkan?

Inga kommentarer: