torsdag 25 december 2008

Förundran, skimmer och ljus

Några av Er körde bil till midnattsmässan
och förmodligen hittade Ni enkelt vägen
Ni visste vart Ni skulle
Olaus Petri kyrka vet man väl var den ligger?!

Men om NI inte hade vetat
kunde vägskyltarna ha hjälpt Er
De ger tecken, pekar och visar
Den som är på väg har nytta av skyltar
som drar gränser och hjälper till
att peka ut riktningen
En skylt till en färjeterminal
kan avgöra om hemresan blir av

En skog av skyltar kantar våra vägar
räkna dem gärna – det gör jag ibland
De ska hjälpa oss när vi gör våra vägval
vi avkodar dem snabbt och skickligt

På Jesu tid gick resorna långsamt
Man kunde stanna vid vägskälen och fråga
Fanns det alls vägskyltar från Nasaret till Betlehem?
Håll till vänster efter Jerusalem?

Visste Ni förresten att Sverige har en Vägmärkesförordning?
3 § Vägmärken och andra anordningar skall…ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för.
(Vägmärkesförordningen 2007:90 § 3)

Vägledning, styrning och information
är inte det vad tro och religion också handlar om?

Om vi vill bege oss till okända platser
Läser vi kartor och vägbeskrivningar
Somliga följer skyltarna, andra
hör röster och följer dem
(det är inte så andligt som det låter)
eftersom de har skaffat GPS
Så småningom tar vi oss dit vi önskar
Men till det rike som inte är av denna världen
hittar vi inga vanliga skyltar längs vägarna
Vi behöver andra anvisningar

Bibeltexterna fungerar som kartor, skyltar
Med hjälp av berättelserna
där upptäcker vi tecken på Guds rike
men vi måste uppfatta, tolka och förstå

Jul efter jul läser vi julevangeliet, en märklig berättelse
Enligt kristen tro är den vägvisare
ger vägledning, styrning och information
Alla sinnen behövs när vi närmar oss texten
Vårt inre öga måste användas
och vi bör öva oss att
höra och förstå vägledningen med hjärtat

Samma gamla berättelse
Är den inte sliten, rent av utsliten?
Kan något så gammalt visa oss vägen idag?
Ska vi byta? Men Harry Potters kamp mot ondskan
kan inte ersätta Bibelns budskap!
Ta Göran från Västra Vingåker som
föddes den 20 januari 1949
eller ta Fredrik som såg dagens ljus
i Österhaninge den 4 augusti 1965
de kan inte ersätta Bibliska berättelser
Inte ens Barack Obama, frälsarförklarad
president elect, räcker till

Texten om Jesu födelse har tänt tro och väckt fantasi
Maria har i utläggningar, och t o m i Julkalendrar
placerats som födandes i baksätet
på en gammal amerikanare
Inte i ett stall - utan i ett garage
Maria och Josef har i Stockholm
stått i bostadskö, i väntan på en buss (Olov Hartman)
Jesus har fötts som svart i Afrika, som kines
och kanske kunde Jesus varit närking, från Vinön

Tydligare kan det inte sägas
att vi längtar efter en Gud mitt ibland oss
inkulturerad och som en del av vår kontext
Texten betyder att:
Gud lämnar sin heliga upphöjdhet
sin ogripbara storhet och blir en av oss
för att vi skall ana och förstå
att han älskar oss så till den grad
att han delar våra liv, våra villkor
Han föds och läggs i den krubba som
Ditt och mitt hjärta kan liknas vid

Vi vill lyssna, vill vara med här och nu
Men vi vill också vara med då och där
vid Maria och Josefs sida
på väg från Nasaret till Betlehem

Det är inte lätt att resa som gravid
i vår tid – hur var det då inte för Maria?
Sina prövningar delar hon med världens alla mammor
Maria och Josef kunde inte resa till Thailand,
Kanarieöarna eller Åre, de fick fly till Egypten

Kejsaren höll på att starta sitt skatteverk
och behövde en bättre folkbokföring
Kejsarens makt vilade på arméer och våld
så man gjorde som man blev tillsagd
Och kungen Herodes förtryck drev dem ut på vägarna
som om det varit i Somalia, i Sudan, i Darfour,
Fredsfursten drivs på flykt
i hatets och fiendskapens värld

Vi hör nu hur värdshusvärdarna visar
den unga familjen på porten: här är det fullt,
allt är uthyrt. Ni skulle ha bokat i förväg!
Ut härifrån! Bort!

Eftersom barnet läggs i krubban har
man dragit slutsatsen att vi befinner oss
bland djuren i en grotta eller i ett stall
Texten visar att: Jesusbarnet föds utanför och i fattigdom
Denna födelse känner miljoner människor igen
för de har inte heller makt och rikedom,
Allt utanförskap får en ny betydelse – ty Jesus är där
Och vi förstår: Livet kan bli annorlunda
världen kan bli en plats för
godhet, kärlek och fred!

Nu står vi på ängarna utanför Betlehem
med arbetsfolket, herdarna vaktar hjorden
Hade de bott i Sverige av idag
hade de kanske jobbat på naturvårdsverket
eller haft en renhjord att passa
Så öppnar sig verkligheten
En ängel står framför dem
Herrens härlighet lyser
Herdarna grips av stor förfäran.
Den lysande härligheten
handlar om gudomlig glans och ära
I herdarnas värld kunde det
skina, lysa och stråla nära Gud

Vi kan med dom känna förundran och bävan
den som kan förundras och hisna och kan också tro
Förundran och bävan, är trons och religionens förutsättning
och sedan förkunnas glädjebudskapet:
En frälsare är född, Messias Herren
Texten lär oss: Den som är betungad
och fängslad av vad det än kan vara
sjukdom, livsleda, övermäktigt arbete,
värk, sömnstörningar, brist på mening
kan i sin kropp, i sitt liv märka
vad hoppet och glädjen betyder.

Herdarna skyndar sig till Betlehem
och där finns barnet, Maria och Josef
Herdarna prisar och lovar Gud:
Allt var så som det hade sagts dem!

Julevangeliets text ger tecken och visar vägen
till en större verklighet: Allt är inte vad det ytligt
ser ut att vara
Julevangeliet handlar på ett plan om ett barns födelse
på ett annat plan om hur Gud blir människa
och helgar hela mänskligheten

Att vara barn, att bli människa är att
ha blivit berörd av Gud den helige
Därför skimrar det och strålar av psalmer
och dikter kring julen
Ljuset finns i texten om hur barnet föds!
Han som gör allting nytt!
Förundran!

Predikan i Midnattsmässan den 24/12 i Olaus Petri kyrka
Text: Lukasevangeliet 2:1-20

Inga kommentarer: