söndag 5 oktober 2008

Regnar det på änglar?

Predikan den Helige Mikaels dag
den 5 oktober 2008
i Örebro Olaus Petri kyrka
Predikotext: Johannesevangeliet 1:47-51
(Joh 1:47)

Se lite extra på varandra idag
Ni har just gjort som änglarna
stått upp och sjungit Gloria
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Med julnattens änglakör
sjöng vi och om vi har gjort som änglarna
kanske vi blivit lite mera änglalika?
Kanhända Din bänkgranne
har något av en ängel i sig?
Annars säger vi väl så mest om barn
gärna sovande, att de är änglalika
Men med åren blir det snart förvandlat till ett:
Nej, han är ingen ängel minsann!

Idag har regnet öst ner
och det är inte utan att jag undrar
om Ni som kommit hit är sura…
Njae, inte sura kanske,
men våta eller genomblöta?
Paraplyer och regnrockar skyddar något
Fast regn har en förmåga att leta sig in
under glasögon, ner under kragar i nacken
så där så man ryser lite extra

Vi blir absolut våta och blöta
Men regnar det även på Guds änglar?
Dessa varelser som går mellan
Gud och människor
som kan träda mellan världar
utsända av Gud
Frågan verkar trivial
men leder oss till frågan om
änglarnas väsen
finns de i vår värld
underkastade dess lagar eller
är de till på den himmelska världens
förutsättningar?

Får man tro moderna filmmakare
kan det vara så att änglarna ibland
fylls av längtan att bli människor
De påverkas så av allt de ser och hör
att de kan längta efter att
känna människors känslor
att älska och lida, att blöda och läkas
att ge upp sitt änglaskap

I Wim Wenders film Himmel över Berlin
(Det finns en amerikansk version
Änglarnas stad, vilket väl innebär Los Angeles)
från 1987 möter vi två änglar
Änglarna i mörka överrockar
hör allt vad människor tänker,
de finns i ett ständigt brus
av människors inre röster
men änglarna vare sig hörs eller syns.
Berlin är deras plats där har de alltid varit
En av änglarna förälskar sig
och vill lämna sitt änglaskap
Vi är uppfyllda av vår egen utvaldhet
som människor, skapelsens krona
det är som om vi ville att
änglarna skulle vilja bli lika oss
istället för att vi skulle bli mera änglalika

När det rör sig utanför vår bostad om natten
undrar man vad det är
När det hörs ljud och
man ser skuggor fladdra
vill åtminstone jag veta
Vad är det som pågår?
Tänk om…
Det går en ängel kring vårt hus
han bär på två förgyllda ljus
Han bär en bok uti sin hand
så somna vi i Jesu namn


Tanken på att vi har personliga
skyddsänglar finns även i Skriften
Det kan bli till en bön:
Guds ängel, vaka över mig
håll mig i din hand,
och led mig tryggt från farans stig
till salighetens land.

Änglar finns! Det är många
över trons- och religionens gränser övertygade om
Deras egna erfarenheter övertygar
Ággelos på grekiska och
malák på hebreiska
betyder den som går,
sändebud, budbärare
(Läs gärnas mer i New Advent,
Catholic Encyclopedia)

Änglar finns i Gamla Testamentet
redan i berättelsen om Sodom
Och vi vet att Maria fick bud
av ängeln Gabriel sänd från Gud
Josef får beskedet om undret av en ängel
Herdarna får budskapet av en ängel
och den himmelska hären
sjunger lovsången till Guds ära

Och Jesus får stöd och har sällskap av änglar
När han frestas (Mt 4:11)
När djävulen ger upp
kommer änglar fram
och betjänar honom

I Getsemane (Luk 22:43)
visar sig en ängel från himlen
och ger honom kraft

Ibland är änglarna människor
ibland är de himlakroppar
naturfenomen eller varelser

Men vi ska inte glömma
att även ondskan ibland sägs ha
eller vara änglar
Den nedstörtade ängeln Lucifer,
fursten över luftens rike,
den andemakt som är verksam i
olydnadens människor
som det står i Efesierbrevet (kap 2)

Lucifer, ljusbringaren, ängeln nära Gud,
morgonstjärnan, en lysande stjärna på himmelen
Lucifer ansåg sig bara lyda under Gud,
Vi läste nyss ur Upp 12:7-9:
Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar
gav sig i strid med draken. Och draken och hans
änglar stred, men han övermannades och
det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.
Och han, den stora draken, ormen från urtiden,
han som kallas Djävul och Satan,
han som förför hela världen,
han störtades ner på jorden
och hans änglar
störtades ner med honom.

Ondskan är besegrad i himlen
vi på jorden kämpar fortfarande mot ondskan
i förväntan om Guds kärleksfulla
och goda HERRAVÄLDE
Ty Kristus är uppväckt från de döda
Han sitter på Guds högra sida i himlen
över alla härskare och makter
över krafter och herravälden
över alla namn

Ni skall få se, säger Jesus
Ni skall få se himlen öppen
och Guds änglar stigs upp
och stiga ner över människosonen
Det är som om Jakobs stege (idag står det trappa,
är rest över Kristus
en trappa som förbinder himlen och jorden
Guds änglar gick upp och ner för den

I GT (1 Mos 28: 12) konstaterar Jakob att
Detta är en plats som väcker bävan,
det måste vara Guds boning,
här är himlens port.

Ni skall se, säger Jesus
och bilden han visar oss
den förkunnar hans allmakt
på hans eviga rike
han Lammet som sitter på tronen
omsvärmad av den himmelska härskaran

Änglarna är Guds
är härolder från riket
som inte börjar långt borta, därute
utan här i mitt och ditt hjärta
I hjärtats himmelska miniatyr
öppnar sig Guds rike

Inga kommentarer: