måndag 5 januari 2009

Har Du tid att vara?

Innan vi tar oss till Jerusalem
på Jesu tid måste vi
säga något om situationen i Gaza
Där råder nu ett oförsonligt krig
Ingen och inget tycks kunna
hejda våldets spiral

Raketer har regnat över Israel
och Israel har invaderat
denna hermetiskt tillslutna stad
efter dagar av beskjutning
vi känner förtvivlan över det som händer
och önskar att världssamfundet ska
ingripa för att hejda dödandet
Många civila offer har krävts

Vi kan ha olika uppfattningar och sympatier
alla, även propalestinier och proisraeler
behöver be och arbeta
för att de som har makt
Israels regering, Hamas och andra
inte förlitar sig på militära åtgärder
utan verkar för rättvisa
och rättfärdighet
Fred är en mänsklig plikt
och ett gudomligt uppdrag
Vi ber för eld upphör
för försoning och fred

Det kan för oss i Sverige
tyckas vara en avlägsen konflikt
men världen har krympt
vi har människor från området
som permanent flyttat till vårt land
Och nyhetsrapportering drar in oss
i det som händer där borta

Redan på Jesu tid var det oroligt
Israel var ockuperat av Rom
Nu förflyttar vi oss till Jerusalem
och möter den 12-årige Jesus
Hur kunde pojken bli kvar
utan att föräldrarna visste om det?
En förklaring kan vara att man reste
i stora sällskap till högtiderna
Grupperna kunde vara så stora
att man inte hade överblick över
var alla befann sig
Ungdomarna som inte behövde
ta hand om syskon kanske fick
springa före eller komma släntrande efter

Efter en dags färd märker Maria och Josef
att Jesus inte är där – och de måste leta
Säkert är de ganska oroliga
Efter tre dagar fann de honom i templet
Tre dagar – det hade i vår tid
betytt att Radio och TV
och pressen hade basunerat ut
försvinnandet
12-årig pojke försvunnen
i samband med religiös högtid
På resa från Jerusalem till Nasaret försvann
på torsdagen en 12-årig pojke
Han var vid försvinnandet iklädd…

För den som letar blir tiden viktig
Varje sekund av oro är outhärdlig
än kryper tiden fram
än galopperar den
Ju längre som någon är borta
försvunnen
desto mer växer oron
för att något har hänt
Har pojken blivit sjuk
har han blivit skadad
har någon behövt en ung slav?
Maria och Josefs tid
är febrig av letande

Lärarna i templet har all tid i världen
i något vi kunde beskriva som en annan
tidszon, sitter Jesus
Han lyssnar och ställer frågor
obekymrad om att tiden utanför
går i andra banor
Och hans insikter fick deltagarna att
häpna

Han sitter där som en påminnelse till vår tid
om att barn och ungdomar har rätt
till andlig utveckling, till tro, till religion
De har rätt att ta plats

Kollisionen mellan världar och verkligheter
blir tydlig när Maria och Josef
kommer infarande
De blev bestörta, står det
Den som reser, den som letar efter
en försvunnen är mycket beroende av tiden

Den som söker efter visdom
efter Guds mening och mönster
måste ha tid
då går det inte att skära hörn
att försöka spara en timme
eller tjäna en minut eller två
som vi säger
som om tiden gick att hejda
kunde reserveras för ett annat tillfälle
eller sättas in på ett konto

Metoden som lärarna i templet
använde har många av oss
någon gång själva fått glädjen att pröva
Samtalet blir en resa där man tillsammans med
någon mer trosbevandrad och erfaren
får vrida och vända på textens budskap
och får se den ur olika synvinklar
Man har fått väva samman
text, egen och andras erfarenhet

I Bibeln finns många sådana möten
Nikodemos som i natten kommer
till Jesus för att förstå ny födelse
Ett annat samtal äger rum när Jesus
slår sig ner med kvinnan vid Sykars brunn

Sådana samtal har lett många av oss
in i trons och kyrkans värld
Vuxna hade tid och intresse
De samtalade med oss unga, vägledde oss
Sådana samtal kan fortfarande ge stöd
och vägledning om vi ger det tid
inte stirrar på klockan och funderar
över allt vi kommer att missa
Redan då har vi avlägsnat oss
från det mellanmänskliga möte
som speglar mötet mellan Gud och människa
Gud har tid, Guds tålamods tid
tid utan begränsning

Vi ska idag också säga något om Guds hus
platsen där tiden kan flyta i andra banor
där evigheten för en stund kan bre ut sig
och minutvisarna får dröja

I templet för Jesus
i kyrkan för oss
finns markörer som får oss
att blicka mot det obegränsade
det eviga

Altaret platsen där himmel och jord möts
Himmelrikets måltid mitt ibland oss
i tiden men med öppenhet för
alla som gått före och delar gemenskapen
dem som vi en gång
ska sitta till bords med
Därför blir det så viktigt att värna detta rum
som en annan och särskild plats
Något annat än torget
än ett centrum, en affärsgata
en terminal…

Platsen för sökandet efter visdom
efter Guds mening och mönster
efter den frid och ro som
inte låter jäkta sig

Här i detta rum
i denna gudstjänst
möts himmel och jord
tid och evighet
och vi får med Samuel längtande säga:
Tala Herre, din tjänare hör

Predikan i Olaus Petri kyrka
4/1 2009 Söndagen efter Nyår
Lukasevangeliet 2:42-52

Inga kommentarer: