söndag 22 juni 2008

Uppgiften är att förkunna soluppgången

Den Helige Johannes Döparens Dag
Predikan i Örebro Olaus Petri den 22/6

Namn brukar vara valda med
en alldeles särskild omsorg
Vi vet inte alltid varför våra föräldrar
fastnade för det namn som sedan blev vårt
namn i släkten, bibliska namn
namn med en särskild betydelse
Vi läser i böcker som Våra namn, (ICA Bokförlag)
eller söker på nätet efter namnet Johannes

Johannes finns i många varianter
och kortformer som John, Jan, Jens
Hans, Sean eller Ivan

En gång för några år sedan
på en konsert i Norrköping
presenterade man ett nytt stjärnskott
en lovande pianist: Giovanni Pullmani
Han kom in med svart axelångt hår
som en ny Robert Wells
men efter en stund drar han av sig peruken
och där sitter en mer än medelålders John Pohlman
Och vi inser att Giovanni också uttyds Johannes
liksom John

Ursprunget är Jehohanan som man
översatt som Guds barmhärtiga gåva,
Guds nådegåva, Herren är nådig
Nådegåvan Johannes fick hans föräldrar
Elisabet och Sakarias sent i livet
Och grannar och släktingar fick höra
vilken stor barmhärtighet Herren
hade visat henne
, Elisabet

När Sakarias fick bud från ängeln
Gabriel att Elisabet skulle föda ett barn
tvivlade han och ängeln meddelade
att Sakarais skulle bli stum till
det skedde.
Man frågar Elisabet varför pojken
ska heta Johannes
Det finns ingen i den släkt
som bär det namnet
redan då gick även förnamn i arv
När pojken skulle omskäras
bekräftar Sakarias att Johannes
var det namn pojken skulle bära
och så löstes hans läppar och hans tunga
och han talade och prisade Gud


Vad händer då? Klappar alla i händerna¨
och jublar och slår volter i ren förtjusning?
Alla de kringboende greps av fruktan
och man undrar vad det ska bli av detta barn…
Vi känner igen egen oro:
vad ska det bli av ungarna…

Johannes skulle som profet bana väg
för Messias Frälsaren som skulle komma
och psalmen från 1 advent passar idag:
Bereden väg för Herran!
Berg sjunken, djup stån opp!
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn

Texten i Lukasevangeliet kap 1:68-79
är Sakarias lovsång
Använd över hela världen i tidegärden
Välsignad är Herren, Israels Gud
som besöker sitt folk och ger det frihet
Av nåd och barmhärtighet
ger Gud sitt folk frihet
Friheten tillhör hans folk
vare sig det är fängslat bakom galler
inspärrat som slavar och tvångsarbetare
eller fångat av världens lockande möjligheter
uppslukat av tidsandan, vilsegånget
räddhågat, osäkert
In i detta påpekas som ett himmelskt faktum:
Gud ger sitt folk frihet!

Varje kristen människa är en fri människa
även om hon inte lever fri
utan bunden och som slav
under beroenden, missbruk
i verkligheten är hon fri
och kan upptäcka sin frihet
kan börja andas frihetens höga luft

Frihet för den som alltid är ensam
kan betyda gemenskap, samhörighet med många
och för den som alltid är omgiven av människor
rätten att vara själv, ensam
För den fattige – rikedom
den sjuke – hälsa
Beroende på hur vår tillvaro ser ut
uppfattar vi frihet utifrån oss själva
Men vi glömmer inte att frihet har politisk,
ekonomisk och social betydelse.
Freedom is coming, kunde man påminna varandra
i ofrihetens och apartheidpolitikens Sydafrika.

I En kristen människas frihet, skriver Luther att
En kristen är en fri herre över allting
och ingen underdånig
En kristen är allas tjänare
och var man underdånig
Fri att vara självständig och obunden, fri
Men även fri att välja att stå i tjänst

Det är inte heliga kläder
inte platser, inte övningar
som ger människan hennes frihet
sånt kan vilken skrymtare eller
hycklare som helst ägna sig åt
Det heliga Evangeliet, Guds ord
ger henne friheten
Genom Kristus äger vi friheten
Vi är fria att närma oss Gud
vi behöver inga medlare

Gud står fast vid sitt heliga förbund
och rycker folket ur fiendernas hand
Johannes ska gå före Herren
Han skall komma ner till oss
från höjden
en soluppgång för dem
som är i mörkret
och i dödens skugga
och styra våra fötter in på fredens väg

Sådana ord kan vi knappt förmå oss att säga längre
vi är så balanserade och lagom
Ord som dessa blir i mångas öron mer komiska
än ord med kosmisk räckvidd
De blir retoriska schabloner
istället för påtagliga erfarenheter

Johannes förkunnar soluppgången
frimodigt, djärvt och med ett bildspråk
som pekar mot total förändring:
Varje klyfta skall fyllas
varje berg och höjd skall sänkas.
Krokiga stigar skall rätas
och steniga vägar jämnas.
Och alla människor skall se
Guds frälsning!

För den som mött Gud
hör det halvljumma och utspädda
till det förflutna - nu är allt förändrat.

Ner till oss från höjden
Gud är inte längre avlägsen
långt borta, på distans
Ner till oss från höjden
Till oss, till dig och mig
Guds helighet flyttar in i våra liv
in i vår tillvaro: Ner från höjden

Nu med en ny morgon där
gryningsljuset skingrar dunklet
Gud är soluppgång för den som sitter i mörkret
Gud är soluppgång i dödens skugga

Kolsvarta natten tvingas undan
vi får soluppgång

Men ljuset och friheten är inte alltid påtaglig
varje dag ser vi inte ljuset
vi är famlande, allt är grått, mörkt, vilset
Men soluppgången finns
Guds frihet tillkommer oss!
Den ges oss! Den kommer att lysa!
Den jagar bort mörkret!
Så låt oss bekänna att
Herren Jesus är vår soluppgång!
Då kan vi frimodigt gå ut i frihet

Försoningens dag och uppståndelsen dag
har kommit och allt är förändrat.
Gå ut i den! Äg vad i Kristus du har.
Den värld som är hans på dig väntar.
SvPs 601:1

Inga kommentarer: