måndag 13 november 2017

Hungra och törsta efter Gud

De blå bergen, de böljande Kilsbergen
tonar fram som en krans längs horisonten
och övergår söderöver i Närkeslätten
Berg och slätt avlöser och kompletterar varandra

Många av er känner igen saligprisningarna
och veropen ifrån Jesu Bergspredikan
I Lukastexten som vi just läst
står Jesus inte på berget (som i Matteusevangeliet)
Nej, efter det att mästaren utsett sina lärjungar
står det skrivet ”Sedan gick han ner tillsammans
med dem och stannade på ett ställe på slätten…”
I sällskapet är lärjungarna och dessutom
en stor folkmassa från hela Judéen och Jerusalem
och från kustlandet vid Tyros och Sidon
Det är inte de rika och välbärgade som samlats
utan längtande och behövande, sjuka och plågade
Vad är det då de längtar efter?
Vad är det de vill ha av Jesus?

I avsnittet som kallas Jesu slättpredikan
pekar Jesus på att det som vi lever i nu
med utsatthet och umbäranden
kan och ska förändras
Folket och lärjungarna
vill veta, de undrar hur man ska leva
De söker en tydlig inriktning, en synbar väg,
ett meningsfullt förhållningssätt
samma längtan som sökare
i vår tid drivs av

Jesus chockerar sina åhörare med
4 välsignelser och fyra verop
kommenterar till och spegelbilder av varandra
Varje saligprisning har sin motsvarighet
i ett verop och om man sammanställer dem
blir kontrasterna knivskarpt klara

Saliga är ni som är fattiga,
Er tillhör Guds rike
Ve er som är rika,
Ni har fått ut er glädje

Framför sig ser Jesus vanligt folk
han ser hur människor har det
Och där står också hans lärjungar
som på många sätt är fattiga
både i anden och materiellt
Men, och det är ett slags välsignelse
därmed inte heller bundna av rikedomens förbannelse
Den som tjusar och fångar människan
så intensivt starkt att hon förblindas
och tappar orienteringen
Mer vill ha mer, mer!
Jesus hävdar att de fattiga redan har del i Guds rike,
som en slags egenskap, en personlig tillhörighet
eftersom de lever i ömsesidighet
beroende av varandra
beredda att dela med varandra
För dem finns inte att samla på hög
mycket mer än man behöver för sitt uppehälle
De rika har genom sina tillhörigheter
skaffat sig en ersättning för Guds rike
Det egna har blivit viktigare än gemenskapen
och tillhörigheten
Genom pengar och ting har de
redan tagit ut för egen del
De har haft sin stund, den kortvariga glädjen
Det kan verka som om Jesus
Hyllar fattigdom - som om detta att vara utblottad
att inget ha, verkligen är något välsignat
Kan poängen vara att den som är fattig
förmår se annat än vad
den som har allt klarar att upptäcka?
De känner och förstår in på bara kroppen
vikten av att någon är medmänsklig
och kärleksfullt delar med sig av sitt goda
av det de i själva verket fått till låns av Gud

Saliga ni som hungrar nu,
Ni skall få äta er mätta
Ve er som är mätta nu,
Ni skall få hungra

Nu ställer Jesus nuet mot framtiden
Svälten har inte sista ordet
hungern kommer inte att bestå
Men de som ständigt ser till att vara mätta
kommer en dag känna av hur hungern
tär och urholkar livet

Saliga ni som gråter nu,
Ni skall få skratta
Ve er som skrattar nu,
Ni skall få sörja och gråta

De som känner av sorg och smärta
ska möta glädje
och de som ständigt roar sig, skojar sig fram
kommer inte undan sorgen och tårarna


Saliga är ni när man för människosonens skull
hatar, stöter bort och smädar er
Gläd er på den dagen och dansa av fröjd
Ty er lön blir stor i himlen
Ve er när alla berömmer er
På samma sätt gjorde ju era fäder med
De falska profeterna

Nog verkar det som Jesus framhåller
sorg, fattigdom och hunger
som om de vore lösningen eller vägen
Typiskt Jesus att vända på föreställningarna
Paradoxen är hans sätt att fånga lyssnarnas
och deras uppmärksamhet
Tänk, allt det som människorna fruktade
det som man befarade mest
hunger, fattigdom, törst och svält
det alla såg som förskräckligt, lidande och plåga
gjorde Jesus om till välsignelser
Hur var det möjligt?
Vad menar han?

Nyckelordet för förståelsen är ett litet ord
som vi numera sällan använder i dagligt tal:
Salig
Salig har kommit att användas för den
som är död, avsomnad och förbi
livets jordiska prövningar
Salig blir människan genom allt
som Jesus, Gud själv, gör och ger:
rättfärdiggörelse, välsignelse, frälsning,
tillhörighet till Guds rike!

Hungern, fattigdomen och sorgen
Ges en annan innebörd
betyder något annat, något mer
än fysisk och materiell brist
Den som längtar efter att komma nära Gud
Det är att hungra och törsta!
Den som är osäker på Guds kärlek
och vill vara Guds barn, det är fattigdom
Den som ifrågasätts och får utstå spott och spe
för sin tros skull vet att det himmelska
redan finns och väntar på sin fullkomning

De som slår sig till ro med sin
egensnickrade tro och övertygelse
har redan tagit ut i förskott
det som är på väg
som en dag skall komma helt och fullt
Den som är nöjd och inte längre längtar
efter mer av närhet till Gud
kommer en dag att inse vad som gått förlorat

Utmaningen idag är drabbande
Den handlar om hur vår, din och min,
relation till Gud kan ha stagnerat –
vi blir så lätt nöjda, rika och tillfreds
med hur det för stunden ser ut
vi stannar i växten, slutar att be och arbeta
med förhållandet till Gud

Borde vi inte släppa fram vår otillräcklighet?
Inse att vi bär hunger och törst efter
mer av närhet, kärlek och gemenskap
mer av Gud?

Många av helgonen upplevde sin personliga
otillräcklighet och hungrade efter
att bli helhjärtade och engagerade
alltmera kristuslika, att följa i Jesu spår
Och vi i de heligas samfund
är väl här för att avhjälpa vår stora brist,
vi har kommit hit för att vi hungrar och törstar
efter gemenskap med Herren
När vi förvandlas blir också
kampen i världen mot svält, hunger och törst
en gudstjänst för oss…

Sångens ord får bli in bön:
Jesus kom in
Rena mitt sinn
Kom in i mitt hjärta Jesus
Kom in, bo kvar
Min styrka var
Kom in i mitt hjärta Jesu

Predikan på Alla helgons dag 
i Olaus Petri kyrka, Örebro
Predikotext: Lukasevangeliet 6:20-26

Inga kommentarer: