söndag 2 februari 2014

Vad var det egentligen som hände?Predikan i Tysslinge kyrka 2/2, Kyndelsmässodagen 2014
Texter: Lukasevangeliet 2:22-40 och Matteusevangeliet 13:31-33

Vad var det egentligen som hände?
Så frågar en förälder ett barn
när något ägt rum
Så frågar sjukvården
och den frågan ställer alla de litterära
detektiver som i bokform
eller på skärm översvämmar världen

När de förhör något vittne eller
någon misstänkt försöker de ta reda på
händelseförloppet
Vad var det egentligen som hände?

Det är lätt att ta miste
man kan tycka sig se eller höra något
som visar sig vara en högst personlig
och även en ganska fri
och fantasifull tolkning
av det man varit med om

Jag hörde häromdagen en episod berättad
om en flygrädd person som ombord på
planet verkade mycket orolig
Flygvärdinnan frågade för att skingra oron
Vill ni ha något att dricka?
Personen var så upptagen med sitt
att han inte uppfattade frågan korrekt
utan fick för sig att värdinnan istället sa:
Planet håller på att spricka!

Berättelsen är förmodligen påhittad
uppdiktad för att understryka att vi
hör och ser det vi förväntar oss
Religionspsykologin kan berätta om
hur vår perception, vår uppfattningsförmåga
på många sätt begränsas och styrs
av det vi känner till och förväntar…

Men – det är inte ovanligt att
man inte alls lyckas se det man vill se
Den som letar efter något ovanligt
och mycket väl vet hur det ser ut
kanske ett ovanligt frimärke
en sällsynt och rar fågel
en tavla av en konstnär…
kan få leta mycket länge

Symeon, den gamle och fromme mannen
i dagens evangelium visste att han inte
skulle ”se döden” förrän han hade sett
Herrens Messias, så står det skrivet.
Vad var det som egentligen hände?
Såg Symeon det han själv ville se
eller såg han det Anden ville visa honom?
Symeon hade säkert längtat och hoppats
att verkligen få se denne Herrens utvalde –
men inte hade det blivit så
gång efter annan hade han troligen blivit besviken
Är det där…?
Eller den där…?

Men så leds han till templet av
den helige Ande
och känner genast igen Jesus
Det är så otänkbart och udda
att den utlovade Messias skulle
komma som ett värnlöst litet och nyfött barn
Så osannolikt att ett barn var den utvalde,
den förebådade och efterlängtade Herrens Messias
Vad var det egentligen som hände?

Vad såg han, den gamle mannen Symeon?
Där många bara kunde se ett barn
likt alla andra
där såg han ett ljus som skimrade av
de stora löften som vilade över barnet
Med Andens hjälp såg han igenom,
bortom och förbi nuet
Han genomskådade tid och rum
för att se frälsningen som barnet bar
han anade underverk och mirakler
gömda i de små händerna
Barnets framtid lystes upp
och där och då visste han
bortom alla tvivel

Liknande erfarenheter kan vi göra
Det kan hända i ett möte med en medmänniska
där det alldagliga visar sig rymma
något heligt: Gud gör sig närvarande!
Det kan ske i något vi gör
för någon annan, i en tjänande handling
som helgas till tjänst åt Gud
Det händer i ganska enkla gudstjänster
att Gudsnärvaron bryter igenom
våra tvivel och försvar
en enkel och rent av tafflig inramning
öppnas och vi ser något mer
enkelt bröd och vin blir till Hans närvaro
i vår mitt

Vi kan få se sådant
vi längtat efter men inte trott möjligt
vi kan öva oss i varseblivning
så att vi lättare kan se
all godhet, kärlek, helighet
Det är att upptäcka Guds närvaro
att få Guds rike i blickfånget
där andra bara ser samma gamla
saker och ting
ser vi med Anden…

Ett träd fullt med fåglar
blir för evangelisten något mer
till livets träd, Gudsriket, en bild av
hur människor välkomnas
och bereds plats av Gud
Här i Tysslinge, nere på slätten
kommer Örebros alla kajor flygande
Vad tänker man på när kajorna flockas?
Att de skräpar ner, äter upp utsädet?
Ändå kan de bli till en bild för
att livets träd slagit rot i vår lokala värld
ett tecken för att alla inbjuds
och får plats i Guds rike

En kvinna bakar bröd
och när surdegen arbetas in i mjölet
blir det något mer
Så förvandlas tillvaron
där jäser Guds rike
tills det har genomströmmat
allt levande

Det är möjligt att i det
alldagliga och vanliga
se hur ljuset från Gud
genomlyser och förvandlar
Något vi känner igen blir till
visar det Gud vill göra för och med oss

Inga kommentarer: