måndag 10 februari 2014

Stötande för det allmänna rättsmedvetandet

Ur en predikan i Betania i ÖrebroNär en förövare kommer undan,
när någon som utnyttjar människor,
som ljuger och bedrar,
verkar kunna leva bekymmerslöst
blir de flesta upprörda!
Får man verkligen göra så där?
Kan man göra sådant ostraffat?
Både i stort och smått retar det oss
när hänsynslöshet får framgång
när de som handlar destruktivt
som gör sådant som skadar och bryter ner
klarar sig

Vi hänvisar ibland till
ett allmänt rättsmedvetande
en kollektiv uppfattning
en inställning de flesta delar med varandra
om lag och rätt, brott och straff
Vissa handlingar passerar en gräns
och ska då leda till påföljder
det ska finnas ett straff
och det bör/ska stå i
proportion till gärningen 
Därför kostar det pengar
att parkera där man inte får
att lämna falska uppgifter
i sin deklaration
Om det man gör är tillräckligt allvarligt
kan man till och med bli berövad sin frihet
genom att låsas in

Bibeln är fylld av synpunkter på
och uppfattningar om rätt och fel
om brott och straff
Terminologin i Bibeln är väldigt ofta
lånad från juridiken

Gud ger Mose och Israels folk lagar
och den som bröt mot lagen
skulle straffas – ibland ofattbart hårt

Herre grip in! Gud, höj din hand, glöm inte de förtryckta!
Krossa den gudlöses och ondes makt!
Straffa hans ondska, gör slut på den!
Psalm 9-10

Herre, skaffa mig rätt,
ty oförvitligt har jag levat…
Ps 26

Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset
din rättvisa sak som middagssolen.
Var stilla inför Herren, vänta på honom.
Reta dig inte på den som har framgång,
den som når sina onda syften.
Ps 37

Matt 5:17-18
    Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. [18] Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.

Gal 3:23-24
    Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. [24] Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron.

Joh 5:22
    Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen,
Vi bekänner fortfarande vår tro på Kristus,
igenkommande för att döma levande och döda…

Tanken vi ganska oreflekterat
bär med oss är att domen
innebär att till sist utkrävs ansvar
vi får skörda vad vi sått
hut går hem
vi måste ta konsekvenserna
av våra tankar, ord och gärningar

I dagens evangelietext tycks Jesus
förkunna just ett sådant svar
på frågan om det bara är några få
som blir räddade
Kämpa på för att komma genom
den trånga porten, är uppmaningen
Kan det verkligen vara så att det
är upp till oss och våra ansträngningar
om vi ska komma genom den berömda
och mycket omtalade porten?
Dörren inte bara till en fest
ett firande, ett gästabud
utan till en annan dimension och tillvaro
Beror det på våra ansträngningar
om vi ska ta oss in i själva himmelen
komma in i Guds rike?

Jesus berättar vidare:
Många ska försöka ta sig in
genom den trånga porten
många ska försöka, men inte lyckas.
Vad hjälper det då att ropa
herre, öppna för oss!
Då ska husets herre svara
Jag vet inte vilka ni är.
Skulle Gud själv inte känna igen oss
eller kännas vid oss?
För en kristen församling
är idén nära på ofattbar…

De utestängda argumenterar för sin sak
så där som vi kan göra
när vi vill övertyga någon
-Vi ju känner varandra
men vi sågs ju då och där
Vi berättar om det vi gjorde
vad vi varit med om
Här försöker människorna ta sig in
genom att hänvisa till att de
faktiskt har ätit
och druckit tillsammans
Deras påstridighet är anklagande:
varför kommer du inte ihåg mig?
Minns du inte oss?

Husets herre säger då:
Jag vet inte vilka ni är.
Bort härifrån, alla ni
orättens hantlangare

Obekväma ord för de flesta kyrkor
som i vår tid öppnat dörren
till himmelriket på vid gavel
Så får vi läsa att Dörren stängts,
här kommer ni inte in
ni har missat chansen
Möjligheterna är förbrukade

Skakande för oss alla
som så gärna vill att människor
ska inkluderas
vare sig de vill eller ej
Kom som du är, alla är välkomna
ropar vi
Alla ska med är inte bara ett
politiskt slagord
Kyrkornas budskap är detsamma
som för att kompensera
att allt färre i vår del av världen
alls bryr sig

Gud har vi framställt som
kravlös och kramgo
Vi har fått för oss att de inträdesbiljetter
vi själva tillverkat och utfärdat
i kyrkor och kapell
kommer att gälla
Vi har dragit ett streck över
och glömt bort vad kyrkan
genom tiderna trott och undervisat om:
att vi behöver göra bot och bättring
och låta omvända oss
för att vandra Guds väg;
att det är tron allena
som rättfärdiggör,
att vi är frälsta endast av nåd

Det allmänna rättsmedvetandet
bär även med sig idén att det måste löna sig
att handla rätt och gott
och skulle förmodligen dra slutsatsen
att har man inte gjort det goda,
tillräckligt mycket och ofta
eller det sanna och det rätta
så förtjänar man inte att räknas in
bland gästerna vid det himmelska gästabudet
Då har man förverkat möjligheten
att tillhöra de utvaldas skara

Nyckeln till dagens text
kan vara följande mening:
Bort härifrån, alla ni
orättens hantlangare

Det är som om Jesus ville understryka
hur omöjligt det är att samtidigt
vara god och kärleksfull
och så passera den trånga porten
och att vara hantlangare åt orättvisan
och få porten stängd i ansiktet
Dubbelmoralen låser inte upp
den trånga porten
Ondskans hantlangare
vilka kan det vara?

En sådan hantlangare
möjliggör att det orätta får fritt fram
hantlangaren tillhandahåller
ursäkter och förståelse
urskuldar och förstår
En hantlangare är den som är beredd
att skylla på omständigheterna
eller på någon annan
-Det är inte så enkelt att veta
vad som är sant och rätt
vad som är Guds vilja
-Hur ska man kunna handla klokt
och gott med en sådan uppväxt
i ett sådant samhälle
med sådana erfarenheter
-Det är någon annans fel
att det blir galet
någon annans ansvar…
En hantlangare är den som inte
upprätthåller gränsen eller sätter stopp
den som genom sin passivitet
eller genom sina åtgärder
i själva verkat gynnar det onda,
orättvisa, diskriminering
eller förtryck

Texten avslutas med att Jesus
alldeles oväntat och överraskande
vänder vårt allmänna rättsmedvetande
upp och ner, ut och in
eller bak och fram
De som är sist ska bli först
och sådana som är först
ska bli sist!
Helt regelvidrigt och totalt orättvist

Ni känner igen dilemmat
den förlorade sonens broder
som ständigt strävat och slitit
och så hyllar fadern den där odågan
och oansvarige förskingraren
låter liksom honom gå före
Galet!

Eller daglönarna som
slitit hela dagen
och så kommer
några i elfte timmen
och får samma löns
för en liten stunds arbete
Så tokigt!

Lagen håller samman vårt samhälle
och finns där för att hålla
ondska och laglöshet stången
Lagens andra bruk är
att vi inser att människans belägenhet
är sådan att vi inte kan rätta till den av oss själva
den öppnar för behovet att
räddas, frälsas, upprättas!

En sammanfattande insikt
kan vara att vi inte ska fortsätta tro
att vi förmår styra Gud genom vår präktighet
Det är inte våra attityder
eller uppvisade fromhet
som öppnar den trånga porten

Det är Gud som styr
som skänker och stärker tron
som av nåd välkomnar oss

Inga kommentarer: