torsdag 11 april 2013

Påskpredikan på beställning?

Vad borde en påskpredikan innehålla?

Om Ni hade en beställningsblankett –
vad skulle Ni efterlysa?
Entusiasm, glädje, jubel?
Egna upplevelser av nyfött hopp?

Både Anna och Pierre har i sina predikningar
under Stilla veckan och påsk pekat
på uppståndelsens omvälvande betydelse
hänvisat till mönstret som bryter fram

Vi kan upptäcka det i många sammanhang
Flyktingfamiljen där barnet äntligen
vaknar upp ur koman
Missbrukaren som befriad kan berätta
för sin familj och sina vänner
om den första drogfria månaden

Den arbetslöse som fått ett vikariat
och har en uppgift och ett ställe att gå till
Den livströtte som fått nytt mod och kraft
mitt i vår vanlighets vardag
Någon som äntligen sluppit från sitt tvivel
och fått ta emot tron, den stora gåvan

Föreställningen att det krävs extra stora
och starka hot för att hoppet ska vissna
är en vanföreställning
Även ett litet mörker - till exempel av oro, rädsla
av sprickor i en relation, ovänskap, en börda man bär
som ingen tycks förstå – kan släcka
framtidstron och livsgnistan,
sådant har många varit med om

Det är då när mörkret, stort eller litet,
breder ut sig som påskens nyfödda uppståndelsetro
behövs på ett särskilt sätt
Den kan nämligen visa väg ur
hopplöshetens öken,
föra tillbaka från vilsenheten
i känslans förtvivlade vildmark

Stilla veckan och påsk för oss
öga mot öga med döden
andras död, vår egen bortgång,
vår Herres död på korset

Påskmönstret finns förstås mycket nära
till exempel i berättelser om hur döden
tvingats vika undan för skickliga läkare
kloka sjuksköterskor och starka mediciner
När infektionen tycktes omöjlig att tygla
men sedan ändå gav vika för rätt tablett
för salvorna eller intravenöst dropp

Livet som tar fart på nytt
trots att cytostatikan bara verkade leda till
kväljande obehag och illamående
men som sedan ändå gjorde verkan
Rädslan för döden försvinner för någon annan
när himmelrikets måltid, nattvarden
dukats på det egna hjärtats bord
av brist och nöd
knappheten blir till himmelskt överflöd

Sådant händer mitt i vår församling
och kopplar och för samman vår erfarenhet
med påskens under om hur livet segrar
åtminstone för några veckor
några månader och år

Min påskpredikan ska även peka på
hur ljuset kom med nya möjligheter
när allt tycktes utsläckt och mörkt!
Depressionen som pressade luften ur lungorna
gav äntligen vika när vårens ljus bröt fram
Den obekanta medmänniskans
vänlighet och inkänning som sprättade upp
ensamhetens tvångströja
Isoleringen som nästan tog någons liv, men bröts
Kylan i omvärlden och i det egna hjärta
gav vika när Guds kärleks värme och ljus
lyste upp människans sinnen

En påskpredikan ska helst också överraska
Ronja rövardotter skrek sitt vårskrik
när intrycken flödade över
som en verklig andeuppfyllelse
Jag ropar mitt i predikan ut ett halleluja!!!
Ty Kristus lever!
Även i ditt liv verkar försoningen, gör allting nytt,
bryter isar, öppnar nya vägar
bort från djupa och fördärvliga hjulspår

Jesus som lärjungarna kände så väl
syntes igen, visade sig på olika sätt
mitt ibland dem
han var inte en kollektiv hallucination
trots att de såg vad ingen borde kunna se –
Det hamnade inte i illusionen om Gud!
Deras verklighet hade utvidgats
genom uppståndelsens faktum!

Jesus hälsar sina gamla vänner med: Frid över er
För att få skräckens mörker att lägga sig
i hörnet, få oron att rulla ihop sig
som en katt i någons knä

Jesus är förvånad över lärjungarnas
rädsla och skräck
Han tvingas fråga: Varför? Varför blir ni skrämda?
Varför fylls ni av tvivel? Varför?
Ni som sett ljuset komma åter,
märkt att hoppet har uppstått
känt att döden förlorat sitt grepp

Vilka formuleringar vi får i dagens text
Här är en som vore värd en egen predikan
som pekar på hittills okända hinder för tro:
Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro
så står det: idel glädje och förvåning
Sedan frågar han dem
Finns det något att äta här?
Spöken äter inte! Andar lever väl på luft?
De kan i alla fall inte stoppa i sig
den stekta fiskens feta kalorier

Tre saker vill jag understryka i dagens text
tre saker vill jag att du ska tänka på

Nummer ett:
Sedan öppnade han deras sinnen
så de kunde förstå skrifterna

Nummer två:
syndernas förlåtelse genom omvändelse
ska förkunnas i hans namn för alla folk

Nummer tre:
tills ni har blivit rustade med kraft från höjden

Hur ska någon efter detta kunna hävda
att det räcker att läsa som det står?
När den uppståndne mästaren själv påtagligt
griper in och öppnar deras sinnen för en ny förståelse

För att förstå skrifterna räcker det inte
med ordkunskap, läsförmåga och vanligt förnuft
något mer måste till öppnade sinnen
meningarna bryter sina fördämningar
brötarna släpper, innebörden flödar över
omvändelsens tid är inte heller förbi
om någon trodde det

För en kyrka som inte predikat omvändelse
sedan decennier kan det bli ett
smärtsamt men ljuvligt uppvaknande
först den egna omvändelsen till Guds kallelse
sedan förkunnelsen för alla folk om syndernas förlåtelse
genom omvändelse i Jesu namn
för oss kan det leda till att även vi
behöver se och bryta med våra synder!
och våga predika det Gud vill!

Omvändelse, syndernas förlåtelse!

Om vi förlitar oss på Guds kraft från höjden
så kommer ingen att kunna stänga Olaus Petri
en kyrka som verkligen fylls med folk från nejden
som fortsatt står öppen och inbjudande

Nummer ett:
Sedan öppnade han deras sinnen
så de kunde förstå skrifterna

Nummer två:
syndernas förlåtelse genom omvändelse
ska förkunnas i hans namn för alla folk

Nummer tre:
tills ni har blivit rustade med kraft från höjden

Efter påsk måste den överdrivna försiktigheten
vika undan, genom Jesus Kristus
kan vi se och förstå något av det som varit fördolt
Ordets stora räckvidd bortom
och Guds rike mitt ibland oss
Ingen kompromiss med människans bortvändhet
vårt dagliga avståndstagande från Gud
vi har ett budskap, rent och klart
givet oss av vår Herre
som ska förkunnas

Det ska inte ske av egen kraft
vi presterar inte fram
vi bär inte Gud
vi får kraft

Om det får vi be!

Inga kommentarer: