tisdag 16 april 2013

Hur blir det med hoppet?

Berättelserna om Jesus blir alltför ofta
inte mer än historier
Små episoder som bär budskap
Man kan uppfatta dem som något avlägset
möjligen ganska meningsfullt
eftersom de trots allt kan lära oss något

Bara för ett par veckor sedan hade jag
förmånen att besöka Israel och Palestina
Några dagar bodde vi inne i gamla staden
i centrum av Jerusalem
Bland annat besökte vi Olivberget och Getsemane

Gång på gång övermannas man av insikten
att de bibliska berättelserna har rötter
i ett verkligt landskap
Att de har utspelat sig i en bestämd geografi
Jerusalem på Jesu tid var visserligen
en helt annan stad
med andra villkor
men i vår egen värld
I historien hände det
som evangeliet berättar!

Den dåvarande romerska ockupationen
gör att den nuvarande situationen
på Västbanken, palestiniernas område
för samman då och nu
får dem att tala med varandra
de liksom smälter ihop

När vi lite försiktigt denna Palmsöndag
går runt koromgången här inne
i vår kyrka är vi själva med i
folkrörelsen som vandrar in i Jerusalem
Vårt jubel här är försiktigt och återhållet
kanske för att vi inte hoppas
lika intensivt som folket
i Jerusalem

Vi är inte ockuperade av främmande makt
men det finns även idag sådant
som invaderar oss och våra sinnen
Då talar vi om ett annat slags övertagande
Ta till exempel den massmediala revolutionen
vars olika uttryck upptar oss
så ofta, så intensivt och länge
För dig är det kanske spel, tv-serier,
dokusåpor, surfandet, facebook eller annat
som invaderar och ockuperar
tankar och sinnen

Det finns snart sagt inte en
situation då man törs släppa greppet
om mobilen eller nätet –
inte ens sammanträden
eller gudstjänster är fredade…

Från Olivberget har man utsikt
över den heliga staden
och där någonstans gick
demonstrationen eller processionen
då Jesus red in i Jerusalem
i sitt omtalade intåg i den heliga staden
”fredens stad”

På Olivberget ligger också
Augusta Viktoria-sjukhuset
ett specialistsjukhus för människor
på Västbanken
Vi var några resdeltagare som
gjorde ett besök på sjukhuset
där man bland annat erbjuder njursjukvård
och dialys såväl som onkologi

Sjukhuset bedriver modern sjukvård
med sin utrustning kan man samtidigt
samtidigt erbjuda 8-10 barn dialys
De bor ofta på stort avstånd från sjukhuset
som måste ordna transporter
för att underlätta för barn och föräldrar
att komma dit
Så regelbundet åker personalen runt med
en buss och samlar upp sina små patienter
och deras närmaste anhöriga

Med knappa resurser gör man underverk!
Sjukdomar som egentligen skulle leda till en
säker död behandlar och bekämpar man
Lutherska Världsförbundet driver sjukhuset
med stöd från andra
så blir denna verksamhet till ett hoppets tecken
mitt i en till synes hopplös situation

Den lille pojken som (när vi var där)
fick en "Rubriks kub"
förmodligen alldeles för avancerad
och svår för honom,
han log lyckligt
också över uppmärksamheten
och säkerligen för att han
blev omskött, fick vård

Man kunde tydligt se var han blivit opererad
mitt i sitt mörka hår hade han långa ärr
där ingenting kunde växa…

När Jesus tågade in i Jerusalem
var det en mäktig manifestation av
nytänt hopp
De kuvade och ockuperade innevånarna
drömde om och längtade efter
Guds Messias, den smorde
som skulle förändra allt
Hosianna, Välsignad är han
som kommer i Herrens namn
Välsignad vår fader Davids rike
som nu kommer
Hosianna i höjden!

Stilla veckan ligger framför oss
Vi vet vad som skall hända
svek och förnekelse
närhet och gemenskap
misshandel och tortyr
död och förtvivlan

Triumfen från Palmsöndagens intåg
blir till Långfredagens korsfästelse
det gränslösa mörkret
Men bortom hägrar det hopp
som föddes hos folket
Allt kan bli annorlunda
Något nytt ska komma
ska bli till

Hur blir det med hoppet?
Finns det med oss in i passionstiden?

Gud känner varje människa
vet den innersta längtan
ser det djupaste engagemanget
och låter även där
uppståndelsens morgon gry!

Predikan Palmsöndagen 2013 i Olaus Petri kyrka
Predikotext: Markusevangeliet 11:1-11Inga kommentarer: