måndag 19 september 2011

En kristens resa är en sällskapsresa!

Predikan den 8:e söndagen efter Trefaldighet
2011-08-14 i Olaus Petri kyrka
Predikotext: Matteusevangeliet 7:13-14


Idag en predikan om rätten att välja fritt och se klart
Har du valt en tv-apparat nyligen?
Det är en pärs och en plåga!
Så här kan det låta:

55” Full HD 3D LED-Tv i slimmad design
3D HyperReal Engine och 200 Mhz CMR
ger kristallklara bilder med djup och svärta
även vid snabba rörelser. 2D till 3D konvertering.
(Köp till 3D glasögon). SMART TV, DLNA,
TimeShift och 3 st USB-anslutningar.
(Köp till WiFi dongle). 4 st HDMI,
Inbyggd digitalbox. Effekt (På/Standby) 160/o,3W.

Kanaans tungomål, religiösiska eller kyrkiska står sig slätt
mot den tekniska jargongen som ska sälja digitala apparater...
Vi kanske inte alls behöver frukta vårt eget språk
andlighetens och andens tungomål som också
med fördel kan brukas
när man talar om världen!

14990:- får man betala, för den märkligt utrustade TV-apparaten
ty det kostar massor när det finns
många obegripliga förkortningar och bokstäver
(de är som grekiska?)

Sedan när man har vidundret hemkånkat
ska man koppla på en faslig
massa extra apparater:
DVD och en Surround-anläggning
en sk hemmabioreciever
och en digitalbox och…

Det är då jag tänker: har ni inte något enkelt,
något beprövat, lagom, en annan modell?
Tänk bara: en 21 tums svartvit tv
med två kanaler?
En nåd att stilla bedja om?

För att klara installationen
av de avancerade modellerna
behöver de flesta av oss ha experthjälp
av någon som vet hur man
installerar en TV
kan vi, experterna på kristendom,
ens förklara hur man blir en kristen
en trons människa,
hur man installerar tron i sitt liv?

Vi uppskattar och värdesätter
förmånen att leva i ett land
med fri- och rättigheter
där valfriheten innefattar
idéer, tankar, tillhörigheter
men även föremål och varor

Många önskar att få leva som vi
gärna tillsammans med oss, här
De vet vad ofrihet och förtryck innebär
och längtar efter att få fatta sina egna beslut
om vad de skall tycka, tänka och tro
de vill inget hellre än att dela
friheten i vårt land
att äntligen få säga sin mening

I en ofri värld
där krig och ondska
fattigdom och hunger
speglas i människors ögon
där umbäranden ristar fåror i deras
ansikten och sätter spår
i allt svagare kroppar
längtar människor efter frihet
efter att få välja fritt

Vi ser dem ibland
de skymtar fram
när verklighetens bråddjup
ibland blir synligt mellan
alla flyktiga skratt i förströelseprogram
när underhållningsflimret någon gång
trängs undan av tillvarons kalla fakta

Vi har en generös flyktingpolitik
trots dess brister eftersom
Sverige inte som somliga länder
väljer ut enbart dem med hög utbildning
med goda försörjningsmöjligheter
med välbeställda trygga liv

Till Sverige kan man komma
söndertrasad av kriget
och nedbruten av dess namnlösa fasor
slagen i spillror av terror och tortyr
av krossade familjer, bortappade barn
Tryggheten, välfärden och friheten
är en gåva vi kan och har råd
att dela med oss av
än mer generöst!

Valfrihet är också ett ansvar, en börda
Hur ska man i Norge klara av
att genomföra ett val
som inte får slagsida av en
grotesk terrorhandling
bortom vad vi trodde möjligt?

I alla politiska val finns valarbetare
på våra torg ställer man upp bodar och hus
där det finns människor som vill
vinna anhängare, vill förklara och övertyga

Trots våra välbeställda, trygga liv
tvingas även vi ibland välja
utan att riktigt veta
vi väljer mellan kärnkraftens faror och hot
eller dess välsignelser och fördelar
Vi väljer politik för kemikalier och utsläpp
för biologisk mångfald och grön framtid
Trots bristande kunskap
om tvättmedlens tensider
väljer vi medel för kulörttvätt
och vittvätt och fläckborttagning
till vår hjälp tar vi kanske
något konsumenttest
eller rent av reklamen
som lyckats övertyga oss?

Alla av oss förstå inte vilket elbolag
som erbjuder bästa förmåner

Men hur många begriper alternativen?
Har insikt och kunskap nog att skilja
fakta från propaganda och reklam
Hur kunniga och informerade är vi?
Vi förväntas kunna göra kloka
och välinformerad val
Då är det viktigt att fråga
vem eller vilka som hjälper oss
till sådan insikt, kunskap och klarsyn som krävs
för att kunna jämföra och förstå?

Sanningen är att vi har rätt att välja
även om vi inte vet ett endaste skvatt!
Vi avgör komplicerade frågor
med våra röster i politiska val
vi påverkar framtiden för vårt samhälle,
för Europa, för världen

Självfallet är det enklare om
det finns två saker att välja mellan
som skiljer sig åt
Två vägar som leder åt olika håll
I dagens text framställer Jesus
detta val som enkelt
Matteusevangeliet 7:13-14:
Gå in genom den trånga porten.
Ty den port är vid och den väg är bred
som leder till fördärvet, och det är många
som går in genom den. Men
den port är trång och den väg är smal
som leder till livet, och det är få som finner den.

Sådana valsituationer ställs människor inför
i de bibliska berättelserna:
Så säger Herren: Jag låter er välja mellan livets väg
och dödens väg. Den som stannar kvar
i denna stad skall dö genom svärd och svält och pest. Jer 21:8

När vi väljer det ena avstår vi samtidigt det andra
enär alla vägar inte kan stå öppna
hela tiden
Och om vi avstår från att välja
är det också ett val med följder
Livets eller dödens väg?
Valet verkar övertydligt enkelt!

5 Mos 30:15-19
Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka
eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens,
din Guds, bud, som jag i dag ger dig,
och om du älskar Herren, din Gud,
vandrar hans vägar och följer hans bud,
stadgar och föreskrifter, då skall du få leva
och bli talrik, och Herren, din Gud,
skall välsigna dig i det land som du kommer till…

Den lätta och bekväma vägen
leder till olycka och död
den svårare vägen leder
till liv och det i överflöd
Inte alltid i trafiken -
men i andlighetens och trons vägnät
finns det ett sådant val

I Jeremia gäller valet att antingen
handla rätt eller göra orätt
Om ni inte förtrycker invandraren
den faderlöse, änkan
inte låter oskyldigt blod flyta
då skall jag bo bland er på denna plats, lovar Gud.
En Gud med oss
en Gud mitt ibland oss
en nära Gud ger oss vägledning
vid varje livsavgörande vägskäl

Jesus erbjuder sig själv som vägledare
som vid Sykars brunn där han
talar mycket länge med en kvinna
om källor av levande vatten
Jesus samtalar om natten med Nikodemus
om möjligheten att födas på nytt
han råder sina lärjungar
och undervisar folket

Som kristna behöver vi hjälp av
gemenskapens perspektiv, varandras synsätt
andras ögon!

Eftersom valfriheten tillkommer
var och en av oss har vi gjort
de flesta val till individuella projekt
även andlighet, tro och religion
blir den enskildes eget äventyr
för att själv bli lycklig,
få struktur och ordning i sitt liv

Världen vet dock att man behöver vägledning
och rådgivning: tänk på alla tv-installatörer,
konsumentrådgivare, familjerådgivare,
valarbetare
De framstår, vill åtminstone verka,
som särskilt insiktsfulla och kunniga
De tycks erbjuda den klarsyn
vi behöver och längtar efter

Hur gör vi i kyrkan?
Vi verkar ha godtagit att
det individuella allt mer trängt undan
gemenskapen, församlingen,
Tro och religion kantrar alltmer
till att handla om mina känslor
och andliga kickar jag kan få
sådant som kan vara både viktigt och härligt
Minns då att trons innebörd, livets mening
knappast kan reduceras till ett antal upplevelser
känslor - som var och en själv jagat och skaffat sig
Ett beteende som lätt gör oss
till konsumenter av andlighet
En kristens resa är en sällskapsresa!
En vandring där Jesus och den helige Ande
finns med och där församlingen
inte äger sig själv –
utan till hör Kristus
där hör man organiskt samman
i Kristi kropp

Andlig mognad och växt
handlar om att tillsammans med andra
gemensamt gå vidare på livets väg
Det första vägvalet
det avgörande som Jesus pekar på
valet av livets väg, trons väg, Guds väg
leder till många andra vägskäl
där vi behöver stöd och hjälp av varandra
få andras synsätt och perspektiv
för att om möjligt se och förstå mera

Vi behöver hjälp att kunna urskilja
det som är väsentligt, som angår oss
allra djupast och innerst (ultimate concern)
Vi behöver även lyssna till erfarenhet
och beprövad visdom
Så övar och bidrar vi i församlingen
tillsammans till den andliga klarsyn
som gör att huvudsak och bisak
nyanserade stiger fram ur dunklet

Klarsyn behövs i de många
vägvalen inför framtiden
när allt tycks höljt i dimma, moln och töcken
när allt verkar grått och svårt att särskilja
Då behövs det ljus
Jag är världens ljus, säger Jesus
den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus…

Klarsyn längtar vi efter, arbetar vi för,
ber vi om, klarsyn nog att välja att vandra
med Jesus – livets väg!

Inga kommentarer: