måndag 19 september 2011

Behöver man sitt pass vid dödens gräns?

Predikan Heliga Trefaldighets dag
2011-06-19 i Olaus Petri kyrka
Predikotext: Johannesevangeliet 11:18-27

Så står vi där vid graven

en människa som vi älskar är död
och vi hoppas att döden
ska arbeta baklänges (C.S. Lewis formulering)
så att vi kan få tillbaka dem
som gått ifrån oss
Varför är Du inte här, kan man också tänka
när man ser det som finns kvar
efter någon som dött, saker och ting
som får oss att bli alldeles förtvivlade
ett giltigt id-kort
kanske ett körkort, ett busskort
eller ett pass som ännu inte gått ut
På ett sätt evigt giltiga
Inget sista datum kan ta ifrån dem
sin betydelse som vittnesbörd om att
denna person har levat
varit ibland oss
Vi har kunnat röra vid honom eller henne

Just vid ett sådant tillfälle bad jag en gång
att den döde inte skulle tillåtas passera gränsen
utan blev tvungen att komma tillbaka
för att hämta sitt pass

Tänk att få höra: Jag skulle bara hämta…
och för en stund skulle vi ha varandra igen…
En längtan med starka rötter

Är vi konstiga, vi som har tänkt så någon gång,
är vi udda, sällsynta?
Jag tror inte det
Till och med Marta förebrår idag
Jesus eftersom Lasaros varit död
I fyra dagar har han legat i graven
Hade du varit här, säger Marta
hade min bror inte dött!
Hennes längtan att ha Lasaros hos sig
är så stark!
Jesus hamnar i de mest utsatta och svåra lägen
och vi har vant oss vid att det ska vara så
jag tänker sällan mer på det

Men idag finns det en anledning till
den hjärtskärande situationen
Skälet till att Jesus kommer till Marta och Maria
är gammal vänskap
Men - det finns ännu ett skäl
Jesus väljer att gå i strid med de gränser
vi föreställt oss som definitiva och slutgiltiga
Han utmanar själva döden
och tvingar den att ge upp Lasaros!

Så ifrågasätter han på ett annat plan
våra många andra gränsdragningar
som kan inskränka Guds handlingsutrymme
Döden är verklig, den är mäktig och svår
men den kan inte hålla någon kvar
Inte när Jesus är nära
Han kommer med sin gudomliga makt
och med Guds auktoritet flyttar han gränserna
De definitiva och slutgiltiga gränserna
flyttar på sig!

När Jesus utmanar döden
säger han till Marta:
Jag är uppståndelsen och livet
den som tror på mig skall leva om han än dör
och den som lever och tror på mig
skall aldrig någonsin dö
Vid varje begravning kan man läsa ur Romarbrevet
ord som bekräftar det Jesus säger:
Rom 8:34-39
Kristus är den som har dött och därtill
den som har uppväckts och sitter på
Guds högra sida och vädjar för oss.
Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek?
Nöd eller ångest, förföljelse eller svält,
nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet:
För din skull lider vi dödens kval dagen lång,
vi har räknats som slaktfår. Nej,
över allt detta triumferar vi
genom honom som har visat oss sin kärlek.
Ty jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något
som kommer, varken krafter i höjden
eller krafter i djupet eller
något annat i skapelsen
skall kunna skilja oss
från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Ni känner igen dessa ord som handlar om
Guds makt och våra föreställningar
om var gränserna ska gå
Jesus utmanar inte döden
för att visa att han kan
Det är inte därför han uppväcker
några som dött
Dessa tecken och under öppnar
och förändrar våra perspektiv
Den verkliga omvälvningen kommer
när Jesus ger sig på döden
genom att själv dö
Han går in i döden
och döden förmår inte hålla honom kvar!
Jesus Kristus återvänder som segrare,
förhärligad och uppstånden
I vårt mässfirande vet vi
att vi står i nära gemenskap
med himmelens härskaror,
med änglar, helgon och martyrer
Tilssammans med dem har vi stått upp
för att lovprisa Gud som sitter på tronen
och vi fortsätter fira himmelrikets måltid
i gemenskap med dem som gått före,
genom dödens land till
den himmelska världen

Precis här överskrids skiljelinjen, gränsen
döden förmår inte hålla dem borta
När vi önskar att ha gemenskap
med dem som dör bort ifrån oss
kan vi veta att de är hos oss,
med oss, vid nattvardsbordet

Vi är många som haft anledning
att brottas med döden
en brottningskamp
vi inte själva kan klara
Men vi hoppas och ber att döden
ska arbeta baklänges
så att alla dem vi saknar
ska få finnas hos oss, med oss
För oss är detta stört omöjligt
men för Gud är allting möjligt
Den som tror på mig
skall leva om han än dör
och den som lever och tror på mig
skall aldrig någonsin dö!

Aldrig någonsin.
Så säger Jesus.
Tror du detta?

Och minns nu att det inte är prästen som frågar
utan Jesus: Tror du detta?

´Då är det gott att kunna svara:
Ja, Herre jag tror att du är Messias
Guds son, han som skulle komma
hit till världen….Inga kommentarer: