söndag 17 juli 2011

Är det alltid fult att härmas

Tankar i en gudstjänst
4 söndagen e Trefaldighet
Lukas 6:36-42

Utdrag ur en predikan av Jesus
Det är vad vi erbjuds idag
Här återgiven i Lukas
när orden står i Matteus
är detta Jesu mest kända predikan
Bergspredikan

Vi vill gärna vara olika varandra
vi lär oss tidigt att det är fult att härmas
Trots det är vi varandra mycket lika
åker i likartade bilar
klär oss ungefär på samma vis
tittar på samma nyheter
Samtidigt är duktiga i skvaller
vi talar om varandra i nedsättande ordalag
han är sådan och hon, vet du vad hon gjorde

Vi imiterar varandra för att visa
det vi inte gillar
Som barn lär man sig också
att upprepa vad någon säger
vilket retar gallfeber
t ex på en yngre broder
Det där är min bulle
det där är min bulle
du har ju redan tagit två
du har ju redan tagit två
mamma
mamma
härmapa
härmapa....
Man kan alltså härmas
för att vara dum, för att retas

Idag vill Jesus att vi ska härma någon
inte för att förlöjliga denne
inte för att reta denne
utan för att bli mera gudalika
Fadern den barmhärtige
han som förstår, känner och förlåter
som dömer med nåd, frikänner

Jesus skärper rösten
orden blir skarpa
grandet i medmänniskans öga
det ser vi
men bjälken i det egna
ignorerar vi

Vilket förvridet perspektiv
Det lilla hos andra
intresserar oss mer
än det vi själva bär runt på
Egna brister förminskas
andras förstoras

Vi vill vara herre på täppan
genom att racka ner på andra
som om vi därigenom lyckades bli bättre
när det i själva verket är
precis tvärt om...

Nya glasögon behövs
som kan ge rätt perspektiv
först tar vi itu med oss själva
våra brister, med bjälkarna
och sedan, möjligen,
andras små tillkortakommanden

Måttet vi mäter med
är det som vi blir bedömda
och dömda med -
öva därför barmhärtighet
kommande vecka vad kan vi göra då
tala väl om medmänniskorna
så kan våra snedvridna perspektiv
rättas till, justeras,

Är det alltid fult att härmas?
Det beror väl på av vilken anledningen
och vem vi härmar
Efterlikna Jesu nåd
och barmhärtighet
kan göra oss själva
en aning mera hela
och vår värld något lite
mera fylld av förståelse
förlåtelse och försoning

Inga kommentarer: