tisdag 10 maj 2011

Gränslös grymhet

Predikan i Olaus Petri
Långfredagen 22/4 2011

Grymheten har ingen gräns
I en makaber procession
genom folkhavet vandrar
Jesus mot avrättningsplatsen
som om det inte räcker
läggs den extra bördan på
han måste bära sitt kors

I ett av kristendomens mest
förtätade ögonblick
bär Jesus vetskapen om sin död
och han dignar under
den synliga bördan av trä
Inte ens det räcker
han bär så oändligt mycket mer
Bördan han själv tagit på sig
frivilligt bär han all vår brist
all vår synd, vår bortvändhet från Gud
våra missgärningar mot varandra

Jesus har blivit förnedrad
förrådd av en av sina egna
Besvikelsen hos Judas blev till
svek och förräderi
Jesus blir fängslad och förhörd
örfilad av en vakt hos
översteprästen Hannas,
bunden och skickad till Kajafas,
sänd till Pilatus, gisslad
och hånad och utklädd
med törnekrona och den
kejserliga purpurröda manteln
Förlöjligad, förnedrad och slagen av soldater
I hela denna berättelse träder de fram
människorna som beter sig omänskligt

Översteprästerna utnyttjar Pilatus
för att få Jesus dömd
Ska jag korsfästa er kung, frågar Pilatus
Översteprästerna låter ändamålet
helga medlen och svarar:
Vi har ingen annan kung än kejsaren!

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum
Jesus från Nasaret Judarnas konung
står det på namnskylten
Jesus får av Pilatus – INRI
bokstäverna vi ser på många krucifix

Jesus är en kung, hyllad vid sitt intåg
På Palmsöndagen tågade vi runt vår kyrka
Vi gick koromgången med palmer i våra händer
och med Hosiannasång på läpparna

Jesus hyllas som den kung som skulle komma,
den som de gamla profetiorna talat om
En annan slags kung än de världen känt,
en smord räddare, en messias,
en Guds utvalde
Jesus kom med uppdraget att ställa till rätta
för att uppväga den väldiga obalans
som människors bortvändhet från Gud
och deras illgärningar mot varandra,
som synden och ondskan, åstadkommit

Han kom inte för att härska
över en jordisk nation
han utsågs inte av världen
utan av Fadern -
för att vi inte skulle gå förlorade
Ty så älskade Gud världen…

Men tänk om ondskan är ett påhitt
om synden inte finns
vad blev det av Jesu död då?
Ett tragiskt öde?
En vacker död?
En oskadliggjord frihetshjälte?
Ett mänskligt nederlag?

Men synd och ondska är realiteter
det lär oss historien, vi ser det
dagligen i våra massmedier
vi noterar det i våra egna liv
Vad betyder berättelserna om
Jesu lidande och död då?

Den kristna kyrkan, trons gemenskap,
bär berättelserna om Gud som griper in
i mänsklighetens historia och i våra liv
Kyrkan förkunnar evangeliet om Jesus
Räcker oss ett budskap
som går bortom lidande och död
som erbjuder räddning, befrielse och förlåtelse
In i Långfredagens mörker når
ljuset från Guds förekommande nåd
Guds makt sträcker sig bortom smärta
förbi kors, död och sorg
Det är det som sker på Golgota
insikten når oss denna Långfredag

Synden och ondskan är en fruktansvärd kraft
vi syndar mot Gud och mot varandra
Så har det sett ut från löftesbrotten i Paradiset
och brodermordet när Kain dödar AbelSå går synden genom människans historia.
Människan vände sig redan i Paradiset
bort från Gud - det har människor i alla tider gjort
vi och vår samtid gör det
Det första mordet, brodermordet
visar hur människor gjorde varandra illa
det har människor i alla tider gjort
vi och vår samtid gör det

Bibelavsnittet vi läst gör
lidandesvandringen och korsdramat
närvarande och starkt
som om vi själva stod där
på Via Dolorosa när Jesus stapplar förbi
misshandlad och dignande under korsets trä
Det är som om korsfästelsen då
sker nu, vi är med på Golgota
det blir så smärtsamt påtagligt
att vi riskerar att bli kvar på
den jordiska sidan om korset

Han dör ifrån oss
Det känns som om vi lämnades övergivna
ensamma när Jesus dör
dömda att för alltid förbli Långfredagsmänniskor
för evigt drabbade av
sjukdom, lidande och död

Jesus går gång på gång i närkamp
med ondska, sjukdom och död
han kämpar mot lidandet
som förlamat och bundit människor
för att tända hoppet och tron
Gud vill något annat, något mer
med oss och våra liv
med sin skapelse och värld
Därför går han lidandets väg
och bär sitt kors

Trons hopp
får oss att höja blicken
detta är inte slutet
Långfredagens sorg
skall vändas och brytas
Långfredagsmänniskorna
ska bli Påskdagsmänniskor

en morgondag skall gry
och solen gå upp

Inga kommentarer: