söndag 18 juli 2010

En reva i tiden

En predikan skulle jag hålla i Källunge kyrka idag på Kristi Förklaringsdag. Texten var hämtad från början av Markusevangeliets 9 kapitel. Men... det ville sig inte. Skrivaren hade torkat i sommarhettan. Och när jag skulle använda min dator för att ha predikoutkastet framför ögonen så låste datorn sig. Därför blev predikan en annan än den som följer nedan. Men förmodligen någorlunda snarlik.

Elektroniken och de digitala apparaterna
ska göra livet enklare, sägs det
Men vi är helt utelämnade åt att
maskinerna gör det de ska, som de brukar
min predikan kom aldrig ut på papper
den stannade i skrivaren
och förhoppningsvis gör den någon nytta där
eftersom bläcket i häpnaden
stockade sig

Vi som inte är så särskilt tekniska
läser instruktioner och försöker koppla
ihop televisionsapparaten, digitalmottagaren
och dvd-spelaren
Man kryper långt ner på golvet
där man inte varit på länge
och nystar ihop sig i omöjliga ställningar
för att få rätt kontakt i rätt uttag
och rätt ordning
Det hela slutar ändå med att man
sitter där med tre-fyra fjärrkontroller
och suckar
Tills en dag någon som kan
visar hur det verkligen ska vara
Den här kan du koppla bort
och den här sladden slänger du
AHA! Ett ljus går upp i stenåldersmänniskans
gamla hjärna. Ett skimmer syns,
ett förklarat ljus.

En upplevelse som inte är helt ovanlig
men den kan för dig ha gällt andra livets områden
sport, matlagning, matematik,
sparpengar, fonder och skatter...
Något gjorde att det blev ordning i kaoset
man förstod, åtminstone ett ögonblick
hur det hängde ihop!

Idag får 3 lärjungar sitt livs AHA- upplevelse
Jesus vandrar med dem upp på ett högt berg
platsen för så många klara tankar
inget skymmer sikten
det är upplagt för skådande, för visioner,
för mötet med det heliga,
det gudomliga, med Gud

Vanligtvis vandrade Jesus i människors värld
nära marken om man så vill
där mötte han människors brottning
med sjukdom och död,
änkan i Nain
med brustna relationer,
kvinnan vid Sykars brunn
med drömmar om framgång och lycka
lärjungarna som grälar om vem som
skall få främsta platsen
eller Sackaios uppflugen i sitt träd

3 lärjungar följer med Jesus
vandrar uppför berget
mer som vittnen än som sällskap
Petrus, Jakob och Johannes
blir vittnen till något totalt annorlunda

De är med vilket senare leder till
att den märkliga uppenbarelsen
senare blev känd
I centrum står det som händer med Jesus
Nytt ljus kastas över honom,
han är sammanlänkad med
den himmelska världen, med gud
och vi tillåts ana vem han är

På berget blir den andra sidan synlig
triumfen, segern, det himmelska gästabudet
här bleknar den jordiska förföljelse,
lidandet och nederlaget bort
Det himmelska är där
som en reva i tiden
där det himmelska ljuset
för ett ögonblick skymtar
Utöver att ta med sig lärjungarna
gör inte Jesus så mycket
Det händer med honom
inte genom honom

Jesus förvandlas, kläderna blir skinande vita
Moses och Elia, himmelska gestalter
står och talar med Jesus
ett moln sänker sig över dem
och en röst hörs ur molnet

För oss som ser på film
är sådana märkligheter
nästan vardagsmat
det som ter sig omöjligt blir möjligt
att resa i tiden, att möta levande varelser
på andra planeter (t ex i Avatar)
att resa till jordens medelpunkt
och att se hämndens änglar
följa en vredgad dräng
(som i Den enfaldige mördaren)
Kanske är det därför samtiden rycker på
axlarna åt detta hisnande äventyr?

Jesu tid var inte utan referenser
en forskare, LarsHartman, skriver att det fanns
ett uppenbarelsens förråd eller skafferi
Man känner igen ingredienserna
i uppenbarelsen och på så sätt
visste människor att detta var på riktigt
verkligt, sant!

Mose gick upp på Sinai berg
för att ta emot 10 Guds bud (lagen)
När Mose hade gått upp på berget
täcktes det av ett moln. Herrens härlighet vilade
över Sinaibeget, och molnet täckte det.
Den sjunde dagen ropade han till Mose ur molnet.
i sex dagar (2 Mos 24:15-16)
Rösten som talar omvittnas
genom Gamla testamentet
och hörs även vid Jesu eget dop

Det glänsande och skinande har med himlen
och Gudsnärheten att göra
Mose får hänga ett skynke över sitt ansikte
för att inte skrämma slag på folket
Och vi har kvar tanken att
det lyser om somliga människor
De vita kläderna tillhör också
den himmelska garderoben

När lagen (Mose) och profeterna (Elia)
talar med Jesus intar Jesus
Guds plats i samtalet

Lärjungarna är förvirrade och vill
bygga hyddor för Jesus, Mose och Elia
som för att hålla dem kvar
att få stanna nära det himmelska
Senare kommer det att stå i Petrus andra brev:
Det var inte några skickligt hopdiktade sagor
jag byggde på när jag för förkunnade
vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst,
utan jag hade med egna ögon
sett honom i hans majestät.
Ty han mottog ära
och härlighet från gud, sin fader
när en röst kom till honom ur
denna majestätiska härlighet:
”Detta är min älskade son, honom har jag utvalt”
Den rösten hörde jag själv komma från himlen
när jag var med honom på det heliga berget.
2 Petr 1:16-18

Allt föll på plats, det framstod i ett
förklarat sken: Jesus var verkligen sänd
från Gud. Det himmelska steg in i vår värld
genom denna reva i tiden
och visade att den hela tiden
fanns i denne Jesus
Han var förbindelsen mellan himmel och jord

Men Aha-upplevelsen har en gräns
Plötsligt kunde de inte se någon
annan än Jesus där

Lärjungarna, och vi
kan inte stanna i det himmelska
i en uppenbarelse
sådant är nu en gång inte våra liv
vi måste ge ner från härlighetens berg
och in i vardagens rum
med möda, slit och ansvar

Sorterar vi bort texter som denna
reducerar vi snart Jesus till
en vishetslärare
en god människa, ett föredöme
Jag har alltid velat fråga
dem som nämner Jesus som ett föredöme
vad de tagit bort
vad de inte gillat med honom
Man kan inte operera bort
Jesus himmelska sändning och förbindelse
och reducera honom till
något annat

Jesus är vårt himlaankare
som för oss, i våra liv
öppnar en väg mellan
himmel och jord

Där på förklaringsberget
får Jesus sin legitimation
bekräftelsen på att han är
Guds älskade son

Vi kan inte bosätta oss i det himmelska
hur mycket vi än ibland skulle önska det
Vi kan inte oavbrutet leva
i salig världsfrånvändhet
När vi ger oss ner från berget
lämnar vi stunderna av helighet
och av djup Gudsnärhet bakom oss
i vetskap om att detta kan ske
igen, med oss, för oss
Vi har fått en AHA-upplevelse
som för oss öppnat gränsen till det eviga

Vi kan om vi vill
bära dem som ögonblick
situationer vilka
kastar ett Jesusljus
över oss och världen

Inga kommentarer: