onsdag 20 januari 2010

Vi åker på Stjärnresa

Predikan i Olaus Petri kyrka vid en avslutande julgudstjänst veckan efter Trettonhelgen.

Under förra året reste jag
utomlands ett par gånger
Bristol och London blev
det ena gången
och Edinburgh den andra

Varje sådan resa kräver
en hel del planering:
hur ska man resa?
Var ska man bo?
Vilka ska man besöka?
Vad vill man se?

För att underlätta resandet
kan man numera fara
på glättig sida
då blir man liksom
medlem i folkrörelsen
folkliga resor

Tänk om det på sidan 37
i Stjärnresors katalog
hade stått: resa mot okänt mål
med astronomiska guider
garanterad kungafödsel
ingår i resan
Kamelfärd genom öknen
övernattning i oas
med dadelpalmer
och stort vattenhål
Besök i genuina miljöer

Mot slutet av resan tillbringar
vi 3 dagar i traditionellt härbärge
med helpension
Vi lyssnar till föredrag om skatter
levererat av den lokala skattemyndigheten
och vi besöker en familj
för att ser hur ”mödravården” fungerar
i utsatthet

För att resan ska ge mersmak
får man ett dokument
med sådant man kan behöva
tänka på i förväg,
och vi utvärderar det vi varit
med om i efterhand
och frågar t ex om hur
ni uppfattat resans
geografiska mål
Varför har Ni följt med på
just den här resan?
Vad var det som lockade er?
Vad vill ni se och uppleva?
Blev ni nöjda?

Ja vad skulle de svara?
Kan man vara annat än nöjd
när man fått vara med där
på plats vid det ögonblick
då världshistoria blivit till?

De vise männen hade ingen katalog
men de var på en Stjärnresa
De fick vara sina egna
astronomiska guider
och de reste säkerligen med kamel
och vilade upp sig vid
någon oas i öknen
med dadelpalmer och vattenhål

De representerade dåtidens
vetande och vetenskap
dessa lärde, magiker och mäktiga
inflytelserika vise män
Om inte annat avslöjar
de rika gåvorna av
guld, rökelse och myrra något
om vilka de var.

Dessa resande står också för
Människans, för allas vårt, sökande
efter sanning, efter mening och mål
Hur mycket vi än letar i böcker
eller kataloger, måste vi sentida
sökare själva fatta beslut och
avgöra oss för vad vi ska
tänka och tro om det
som hände då
och om vad det kan betyda
för oss idag

Genom österlandets vise
tog hela världen
och dess kunskap emot
det nyfödda barnet
De gladdes och de föll ner
i tillbedjan och hyllning
inför Jesus –
så låt oss be…

Inga kommentarer: