måndag 4 januari 2010

Gudstjänstlivet som kollapsar

Ett par minuter i tio
strömmar folket till vår kyrka
Varför så sent?
Man gillar nog att vara nära varandra
kommer man sent får man ju trängas
Vestibulen är fylld med folk iförda kåpor,
där finns kyrkvärdar och
människor med kors och ljus

Att bilda en mänsklig mur, en folkmassa
är en teknik man skulle kunna använda
för att få folk att komma till gudstjänst
Man låter de stora processionerna
slamma igen dörrarna
Människor är av naturen nyfikna:
Du, se vilken folksamling! Vet de nå´t vi inte vet?
När de ser trängseln vid dörrarna
tänker folk: uj uj, bäst att skynda dit
Kanske finns det inga platser kvar
trots att det är en vanlig söndag

Och så finns det faktiskt ett par platser
bakom en pelare… Jag ser er minsann där borta
Välkomna!

Något annat som kunde locka vore
att stava våra namn annorlunda
Lasse Ztenztröm med z gör förmodligen zuzen!
En sådan söndag borde bli minnesvärd
Folk skulle komma en timme innan högmässan
De betalar hellre flera hundra kronor i entré
än lägger sedlarna i kollekten
Vi har övervägt att sälja biljetter till högmässan
Då kunde många fler förstå
att den verkligen är värd något

Och z-söndagen skulle vi få plocka fram extrastolar
Och när processionen har vandrat in
blev det rörelse i församlingen
Var är bandet, skulle någon säga
Var är Lasse Stefanz, musikerna med z?
Dansbandet, skulle de inte vara här idag...?

Man kan uppskatta kyrkan på flera sätt
med psalmisten är tydlig: Herre, jag älskar din boning,
den plats där din härlighet bor
(Ps 26:8)

Biskop Hans-Erik i Strängnäs har nyligen
med oro och med rätta talat om att gudstjänstlivet
på sina håll hotas av kollaps
Inte bara i glesbygden, utan även i städerna
Människor har slutat gå
Konkurrensen blir allt mera kännbar
med köpcentrum, idrott, television dygnet om
I vardagsrummet och i datorn och mobilen
har man Pavarotti, Wienfilharmonikerna
Carola och Charlotte Perrelli
Några ger upp och försöker lösa
trons tillbakagång genom att
ta in hela konkarongen i kyrkan

Men vi borde inte behöva locka –
vi som har Livets ord och Världens ljus!

Tänk om de flesta i staden varit muslimer –
då hade bönehuset varit sprängfyllt
Eller om det fanns en tävlan i fromhet
den hade vi sedan länge förlorat

Att församlingar blir desperata
i sökandet efter något som lockar
och kan dra människor till kyrkan
är begripligt, men behöver det vara så?

Nu söker de efter namn som drar
letar stjärnor som lyser
Folk vill bli underhållna, säger man
Så ge dem då underhållning
Folk vill skratta, vara lyckliga, säger man
Så var rolig, roligare…
Folk vill slippa elände och ondska, säger man
Så låt dem glömma, vi kan låtsas
som om sådant inte finns,
eller…?

Att ge människor vad de vill ha
hyllas ofta som framgångrecept
Så förklaras upplage- och tittarsiffror
Vi ger dem vad de önskar!
Påståendet är mindre en sanning
och mer en ond cirkel
Människor vill ofta ha det som
kittlar, gör minst motstånd,
det som lockar, väcker avund,
Det ska vara starka färger, det
ska låta, blinka och förföra

När jag jobbade på Kyrkans Tidning
som chefredaktör visade flera
av våra marknadsundersökningar
att läsarna egentligen var
mera intresserade av hälsa, trädgård
av pyssel, knep och knåp
än av de nyheter om Svenska kyrkan
som vi arbetade med
Hade vi gjort en veckotidning
om hälsotips, kost, och odling
med tävlingar och korsord
hade upplagan slagit nya rekord
Ge folk vad folk vill ha?

Då måste frågan ställas: vilken är uppgiften?
Den ställer jag idag till er: vilken är
församlingens och kyrkans uppgift?
Vår uppgift? Vad har vi denna byggnad till?
Som museum, showlokal?
Mötet med Gud? Med Ordet och
förkunnelsen som kallar, varnar och sänder
Får vår bön och sakramenten?

Jesus, som redan vid 12 års ålder
älskade templet förföll inte till knep
och lustifikationer för att dra människor
till sig, få dem inom hörhåll
Han gjorde tvärt om
Näringslivet borde älska Jesus
han som koncentrerade sig
på kärnverksamheten

Han red spärr mot den trend
som får kyrkor och församlingar
att låta världen bli innehållet
låta nöjesmaskinerna flytta in
och ge dem den extra kryddan
att det sker i det invigda kyrkorummet,
framför altaret som förkunnar
Guds närvaro

Så rart i kyrkans fönster
en afton ljus man ser
Guds Hus för systrar, bröder
ej folket överger.
Där samlas man och får
för själen rika gåvor
var vecka, varje år.

Visst ber man högt för landet
för välfärd, skydd mot krig
och gripen av Guds Ande
ger hjälp på flyktings stig
Så tryggt att kyrkan står
vid tron helt fast och klarsynt
och ber till Fader Vår

Ja, hjärtat klappar livligt
vid tanken på Guds folk
i tron befäst och ivrigt
att leva utan smolk
De samlas alltid när
kyrkklockor ringer samman
och man av Ordet lär

Då - julens show begynner
ett toppband tagit plats
Och altaret man skymmer
allt folk från danspalats.
En svensktoppsstjärnas ljus
man följer inför julen
andäktigt i Guds Hus.

(Många har uppträtt i kyrkorna,
t ex Magnus Carlsson med band
liksom Sten Nilsson)

Vi behöver inte peka finger.
Utan förr fråga oss själva hur vi
vill att kyrkan sak brukas.
Men om det är inslag i en utveckling?
Det har redan hänt att ett rockband
klivit upp på altaret i en kyrka
för att göra sin video...

Jesus välter bord och driver ut dem
som köpte och sålde
Han körde iväg dem som red snålskjuts
på templet, på budskapet och tänjde gränserna
Månglarna som slog mynt av religionen
Med allvar citerade han de heliga skrifterna:
Mitt hus skall kallas ett bönens hus
för alla folk – men ni har gjort det till
ett rövarnäste!

Varför? Templet då och kyrkan nu
klara naturligtvis att rymma både tomtar
och troll, dansband och teater…
Men om det skymmer vår uppgift
och står i vägen för, ersätter, Gud
Då behöver vi inte krimskrams och shower,
Kyrkan ska inte reduceras till lokal
om inte nödsituationer och folks välfärd
gör det absolut nödvändigt

I kyrkan, idag, just nu, möter vi levande Gud
som erbjuder förlåtelse och frälsning
I kyrkan ljungar Ordet som en fackla i mörker
I kyrkan glimmar sakramenten av Guds nåd
Kyrkan är platsen där elden brinner
nutidens brinnande buske
Mose fick ta av sig om fötterna
där det var helig plats

Sista ordet får psalmförfattaren:
Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga
finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
(Ps 36:8-10)

Predikan i Olaus Petri kyrka, Sönagen efter Nyår, Predikotext: Markusevangeliet 11:15-19

Inga kommentarer: