måndag 21 december 2009

Julevangeliet och Barnkonventionen

Nu är det jul igen…
Granar, jultomtar, TV-program,
matbord med skinka, korv
och delikatesser
familj och släkt
handel och presenter
ledigheter och
gärna lite snö på marken

Så kan man beskriva julen
Men bakom och bortom finns det
något annat som vi ibland
mest anar - men som också
kan bli påträngande tydligt
Vi kan hamna i valet mellan
Hej tomtegubbar och Stilla Natt
mellan att lyssna på julevangeliet
eller spela spel

Och vi kan uppleva dragkampen:
Ska vi ge oss ut i natten
för att gå till midnattsmässan…
eller ska vi skjuta upp kyrkbesöket
och satsa på julottan…
om vi vaknar, orkar, har lust?

Julen handlar om ett barns födelse
och om den omvälvande betydelse
den speciella födelsedagen fick
Man kan tänka att allt som behöver
sägas om den händelsen
för länge sedan redan är sagt

Just i år fyller Barnkonventionen 20 år
Nog kan den mest berömda
berättelsen om ett barn, den om Jesu födelse,
vårt Julevangelium,
innehålla något viktigt
om barn och barns villkor

Barnkonventionen är ett slags
evangelium för världens barn
evangelium är ju goda och glada nyheter
Konventionen bygger en enda lång
skyddsmur för att hindra att barn far illa
Barnets bästa är vad texterna handlar om
Där slås fast att barn är människor
med helt människovärde och värdighet
att de har rätt till inflytande
till utveckling, till en levnadsstandard
som krävs för barnets fysiska, psykiska,
andliga, moraliska och sociala utveckling
som det står t ex i Art 27

I antiken och när Jesus föddes sågs barn
som svaga, dumma och okunniga, outvecklade
de var ännu inte människor, helt och fullt.

När Jesus som vuxen börjar sin undervisning
händer det att han tar fram barn som
viktiga exempel. Lärjungarna kände sig ofta
lite märkvärdiga och de kunde bråka om
vem av dem som var viktigast (Mk 9)

Den som vill vara stor bland er
skall vara de andras tjänare,
sa Jesus.
”Om någon vill vara den främste
måste han bli den ringaste av alla
och allas tjänare”.
Så tog han ett barn
och ställde det framför dem,
lade armen om det och sade:
”Den som tar emot ett sådant barn
i mitt namn, han tar emot mig.
Och den som tar emot mig,
han tar inte emot mig
utan den som har sänt mig.”


När Jesus lägger armen om barnet
används samma ord som när
en moder visar tillgivenhet och
ger solidaritet och beskydd.

Man kunde trott att Jesus
skulle göra detta till en gest av
respekt för de nedersta och utsatta

Men här finns mer ändå.
Att bli som ett barn kan betyda att
lärjungarna ska dela barnens villkor
att själva vara bland de ringaste,
som de nedersta.

Men det räcker inte heller
Barnet blir en ambassadör
för Jesus och ytterst för Gud själv.
Att ta emot barnet i mitt namn
är att ta emot det som det är
men med samma respekt som om
det vore Jesus själv.
Jesus kommer inte som den
vuxne auktoriteten som ger de
små sitt godkännande
Han ställer sig jämsides med barnet
Utmaningen till lärjungarna
riktas också till oss
(Se t ex Lars Hartman i kommentar
till Markusevangeliet, KNT)

När Julevangeliet sätter barnet i centrum
är det alltså inte den enda bibeltexten
som lyfter fram barnet
Dessutom: I omvärlden finns många texter
som också ger barn rättmätig plats
särskilt Barnkonventionen
i sitt otvetydigt klara ställningstagande
med och för barnen -
nog blir det som ett evangelium


Där erkännes att barnet, för att kunna uppnå
fullständig och harmonisk utveckling
av sin personlighet, bör växa upp
i en familjemiljö, i en omgivning av
lycka, kärlek och förståelse…
Som anser att barnet till fullo bör
förberedas för ett självständigt liv
i samhället och uppfostras enligt
de ideal som proklamerats i
Förenta Nationernas stadga,
och särskilt i en anda av fred, värdighet, tolerans
jämlikhet och solidaritet.
(Ur inledningen till Barnkonventionen)

Alla dessa goda förhoppningar
kan enligt min övertygelse
långt tidigare sammanfattas i julens barn
Det möter oss i barnet Jesus som
genom sin födelse ställer
himmelens dörr på glänt.
När påsken infaller slås portarna upp
och vägen är röjd!

Om Jesus sägs att han var ljuset som
kom i världen…
Därför strålar ofta krubborna
inte med belysning från ovan
utan det är barnet som kastar ljus
över Maria och Josef, över herdarna,
över hela skapelsen genom djurens närvaro
ja över oss alla!

Inga kommentarer: