tisdag 12 augusti 2008

Frihet att göra...och att låta bli

Frukten mognar och lyser på trädens grenar
Det påminner mig dagens text om
En text jag grubblat mycket på
och förmodligen missförstått
det är ju så lätt att fastna på detaljer
För mig var kärnan:
Vems ax tog lärjungarna
Fick de verkligen ta av säden?

Under min skoltid fick jag en gång
en chans att äta mogna päron
på träden i den där villaträdgården
jag så ofta gick förbi
En mur av sten stod i vägen
några av mina kamrater var tydliga hinder
de ville hem för att spela fotboll
och till sist blockerade samvetet
den där lilla figuren med vingar som sitter
på ens axel i serier

Muren kunde man klättra över
Vännerna, ja dem struntade jag väl i just då
Och samvetet gick att tysta...
Sedan, efteråt när fruktstunden skulle börja
kom ångern
Och jag lovar: eftertankens kranka blekhet
kan växa med varje tugga
Där satt ett litet blekansikte och tuggade på ett päron
som växte i munnen och som
han inte längre vill ha eller veta av

Det som tillhör andra tillhör andra
Man rör det inte, man tar det inte, man låter bli!
Allemansrätten att plocka bär och frukt
gäller inte andras trädgårdar!
Trots att jag fått lära mig det rätta
har jag gjort fel och samvetet har värkt
Det var flera som testade att göra något förbjudet
De mumsade på äpplen, päron, mullbär och
bär som knappt finns längre: krusbär!
Vi föll för urtidens frestelse
Ja, vi lockas och frestas alla liksom
Adam och Eva att ta oss friheter
att göra det som är förbjudet och orätt
att ta för sig av det som inte är tillåtet

Den som pallar snattar och stjäl naturligtvis
även om ordet andas mer av upptåg
(pojkstreck kan det väl knappast heta idag?)
Dagens 60 åringar vet att det är 90 år sedan
det pallades frukt i Elsa Beskows värld
och farbror Blå hytte med näven åt frukttjuven
men i omvärlden var brotten oftast
och är fortfarande
omänskligt mycket värre

I somras hörde barnen mitt i sin lek
det för dem nya ordet och de undrade nyfiket:
palla, vad är det? I letandet efter exempel
kom jag på att lärjungarna gjorde ungefär så
De gick genom åkrarna och tog för sig
Så jag berättade om lärjungaskaran
som pallade, men av säden.
Frågan kom direkt: Lärjungar, vad är det?

Jesu sällskap trampar fram genom åkern
och vi som sällan står upp för vilodag och helgdag
eftersom också vi ska bara…
handla, sporta, arbeta; vi drabbas inte
Problemet med reglerna för sabbaten
kunde förr - kanske en inaktivitetens tråkiga Långfredag -
ha hjälpt oss att förstå att allt inte gick an en helgdag
I texten ser vi oavsett sabbatsbud eller stöldförbud
(som i sjunde budet)
frågan om vad som är rätt och fel,

Lärjungarna tog ax i sädesfältet
trots att åkern inte var deras
vilket alltid har förvånat mig
Men nu när jag förberett den här predikan
har en bibelkommentar pekat på en enda vers
som förändrade min förståelse:
enligt 5 Mos (23:25) var det tillåtet
När du kommer in på någon annans sädesfält
får du rycka av ax med handen
Tänk när man vet
kan så mycket grubbel undvikas

Gränsen mellan rätt och fel uppluckras
mellan vad man får och inte får
regelerna tycks flytande, gränserna flyttbara
Aftonbladet och Expressen och andra media
inger oss sådana tankar
Vi läser om laglöshet och normlöshet
om vilsenhet och frustration
om bestialiska hemskheter
människor begår mot varandra
Inte kan det vara enkelt att avgöra
vad som är rätt och fel
om man inte vill ha några auktoriteter
om mitt jag är en social konstruktion
om varje situation är unik

Allt fler tar sig mandatet att forma alldeles
egna regler och mönster
Individualismen går ibland så långt
att den hotar föreningen, församlingen,
ja, gemenskapen i samhället

Frihet är ett stort ord med många innebörder
Friheten ligger ju inte i att göra allt som är möjligt
i att överskrida alla gränser för upplevelsens skull
utan i valet, i att det finns
Att låta bli kan verkligen vara en frihetshandling!

Sabbaten blev till för människan
inte människan för sabbaten,
säger Jesus och innebörden är klar
Ska man överskrida gränsen
är det för att göra det som är rätt och riktigt
det som är bra för människors liv och hälsa!

Inte heller sabbaten får inte hindra oss
religionen ska inte stå i vägen, lär oss Jesus
Han ger oss inte en laglöshetens höga visa
delar inte ut fribiljetter till att strunta i
normer och regler, att bryta lagar
Ska det ske - ska det ske av nödvändighet
och därtill i människosonens sällskap eller spår!

Jesus pekar in i världen
Här hör vår andlighet hemma
Här hör vår gudstjänst, vår helg
oupplösligt ihop med att göra det som
är rätt, sant och gott
det som är bra för människor

Kyrkans gemenskap hjälper oss att leva
fritt och ansvarsfullt
Just det borde få fler människor att flockas
Barack Obama skriver i sin biografi
Min far hade en dröm
om människor som återvänder till kyrkan
där kunde de göra nytta
de bekräftade varandra
deras gåvor och förmågor togs tillvara
och de sammanflätades till ett begripligt vi

Stor glädje delar vi idag genom gåvan
till oss alla - församlingens nya invigda altare
Altaret i vår mitt är en plats
där en gräns överskrids
för människans och salighetens skull
Jesus bryter väg genom död till liv
altaret blir mötesplats mellan tid och evighet
mellan himmel och jord
Altaret är också en påminnelse om
att ett liv med Kristus får sitt uttryck i kärlek
då det som skett skedde för kärlekens skull
Ty så älskade Gud världen att han…
Himmelrikets måltid handlar om delande
medmänsklighet, solidaritet, gemenskap
Till altaret bär vi fram våra gåvor som ska
bidra till förändring och förnyelse
som ska bli Guds under i världen

Inget får hindra vårt delande
Vi vill dela med ungdomarna i Ilemera
skolan i Tanzania för barn
vars föräldrar gått bort i aids
med människor mitt i krisen, i sjukdomen som bryter ner,
med dem i ensamhet, i fattigdom
i detta hör vi samman
Välj att göra det rätta och goda!
Det är frihet!
Välj att avstå från det onda och destruktiva!
Det är frihet!
Välj ett liv med Kristus som hörnsten!
Det är frihet!

Predikan den Tolfte söndagen e Trefaldighet
text: Markus evangelium 2:23-28
den 10/8 2008 i Olaus Petri kyrka
då ett nytt altare invigdes av biskop Hans-Erik Nordin

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Mycket bra initiatv att lägga ut predikningar.När jag läste fångades jag av innehållet. Samtidigt fungerar den som ett bidrag till vad kyrkan behöver åstadkomma. Predikningar som inte introvert stirrar in i enbart
gårdagen utan även i nuet.
Tack.