torsdag 1 maj 2008

Kamp mot beroendets slaveri

Nykterhetsrörelsen är djärv i många avseenden. Även den inbjudan till mig, som erfaren präst och förkunnare, att tala här idag i Gothems kyrka, är modig. Anden skulle ju kunna falla över mig och då vet man inte var, när eller hur det slutar.

Folknykterhetens dag högtidlighålls över vårt land. En dag med anor och en dag vars betydelse växer år för år. Den rörelse som firar behövde på 1800-talet mobilisera mot floden av alkohol som höll på att dränka det svenska folket. Resultatet blev en mäktig rörelse av medvetna människor som stod upp för sina ideal och för sina medmänniskor.

Situationen idag är naturligtvis helt annorlunda. Vi vet genom många års forskning vilka de sociala och medicinska skadeverkningar alkohol och olika droger har. Vi känner riskerna och ser följderna. Ändå behöver vi öka vår medvetenhet. Särskilt för de ungas skull.

Alkoholfloden ser idag inte riktigt ut på samma vis. Inga arbetsgivare betalar löner i sprit. Vi har en socialt ansvarsfull alkohollagstiftning med statlig monopolförsäljning, åldersgränser, en genomtänkt prispolitik och med kontroll över vinstintressena. Om den räcker till för att skydda finns det många meningar om. Särskilt som riskerna för de unga överväldigande stora.

Vi som vuxit upp med serietidningarnas gestalter, ja vi läste förstås också Platon, Homeros och Strindberg, minns att Fantomen vid sina besök på barerna i de skumma kvarteren alltid beställde ett glas mjölk. Idag förstår vi det pedagogiska i hans beteende. Men det goda föredömet framstår också som en saga, en osannolik fantasi. Få kan motstå trycket av rådande trend.

I vissa städer är det, åtminstone under sommarmånaderna, lättare att få tag på alkohol än att få sig en kopp kaffe. En stor stark är standard-beställningen, inte en kopp kaffe med bröd. Antalet festivaler och öltält får uttrycket som svampar ur jorden att verka försiktigt. Krogvärlden har vuxit oerhört och de unga befinner sig i en utsatt situation just därför att alkohol- och drogfria miljöer har blivit sällsynta. Därmed exponeras de unga i högre utsträckning än förr. I Uppsala visar en test som nykterhetsrörelsens unga genomfört att i 29 av 39 barer och restauranger var man beredd att servera ungdomarna (i åldern 14-17) öl, vin eller sprit.

Vistas man ofta i miljöer där normen är att man brukar alkohol och det i stort överflöd – är risken extremt stor att man imiterar beteendet runt omkring. Somliga klarar måttligheten, men andra fastnar i ett beroende som blir dem övermäktigt. Åtskilliga av de ungas mötesplatser är högriskmiljöer vad gäller alkohol, droger och våld. Man behöver inte måla hotbilden med dramatiska ord – det är bara att ta sig några promenader i våra stadskärnor för att inse situationens allvar. Visbys nattliv under sommarmånaderna förskräcker. Och de gotländska ungdomarna som inte åker hem till något fastland blir extra utsatta. De riskerar mer än de tillfälliga besökarna att fastna i sommarfestandets malström. I många städer har ungdomen tagit över stadskärnorna nattetid – och det vi tigande accepterar för våra ungdomar är miljöer vi inte själva vill vistas i.

I takt med att vårt samhälle alltmer har öppnat sig mot omvärlden har även inflödet av alkohol och droger vuxit. Vår förmåga att med förnuft hantera bruket tycks gå i andra riktningen. Examens- och skolavslutningsexcesserna är väl ett uttryck för det.

Igår hörde vi på nyheterna att alkoholen sätter bedömningsförmågan ur spel, den del av hjärnan som bedömer och reagerar på risker och hot kopplas ner. Det är alltså ingen tillfällighet att så många olyckor sker och så mycket våld frodas där alkoholen gått in i överflöd. Alkovåldet, kom ihåg detta nya ord och använd det, måste motverkas och bekämpas. Så mycket omotiverat lidande ska vi inte, kan vi inte, acceptera. Många är de barn som far illa därför att föräldrarna inte kan hantera sitt sitt beroende, sitt drickande. Många förlorar sitt omdöme. Den oansvariga gränslösheten i berusning gör att barn tillfälligt eller mer permanent mister det skydd och den omsorg de har rätt till och såväl behöver. Och vi talar om många tusen barn och ungdomar. Hundratusentals enligt statistiken.

Välmenande kampanjer kan knappast råda bot på människors beroende. Och det finns många beroenden som förslavar och binder människor, som ruinerar och förstör. Spelberoendet är ett sådant. De som redan hamnat i spelberoendet får ofta den bästa hjälpen av andra med eget beroende. Så är det också för den som kämpar med sitt beroende och begär till alkoholen.

Idag ska vi inte bara tala om hoten. Vi gläds åt de goda exempel. Vi gläds idag över Anonyma Alkoholister som har utfört underverk genom att dela erfarenheter med varandra och genom kunskap och insikt blir deras arbete glädjande framgångsrikt. Man har i AA också förstått vilken roll släkt och vänner har genom att vara medberoende eller möjliggörare. Dessa livräddare är värda vår hyllning. Martin Lind, biskopen i Linköping, citerade ofta redan i sin ungdom Luther. Det citatet har fastnat hos mig. Ungefär så här sa Luther: Det varvid du fäster ditt hjärta, det är din Gud. Avguden alkohol har man i AA vänt sig bort ifrån. Nu förlitar man sig på och överlåter sig till den Gud som stöder, förlåter, upprättar och bär.

Vi gläds idag över nykterhetsrörelsen som har vänt den nedåtgående trenden. Nya medlemmar söker sig åter till logerna. De erbjuds ett alternativ som har betydelse långt utanför den egna gruppen. En kraft som går emot trenden, en motkraft, en samhällskraft som genom det egna föredömet har mycket hög trovärdighet. Vi är många som respekterar och uppskattar nykterhetsrörelsen outtröttliga arbete för att ge människor ett gott liv utan droger och alkohol.

I mitt yrke är frågor som har med normer och värderingar ofta framträdande. Man uppfattas lätt som moraliserande och fördömande om man diskuterar livsstil och goda och rätta handlingar. Men det måste vi våga utsätta oss för, och det gör nykterhetsrörelsen föredömligt.

Vi gläds idag åt att nykterhetsrörelsen såväl som kyrkan är aktiva i kampen för och vaktslåendet om människors värde och värdighet. Vi ägnar oss inte åt hyttande med ett moralismens utpekande och skuldbeläggande finger. Skuld och skam är inget mål för oss.

Vi arbetar som bundsförvanter i medmänniskans tjänst – för att människor ska kunna reflektera över sina egna liv och välja väg, för att de ska kunna slippa destruktivt beroende, för att de ska kunna leva fria och upprättade istället för fjättrade och förslavade!

Högtidstal vid firandet av Folknykterhetens dag 1/5 i Gothems kyrka

Inga kommentarer: