söndag 16 mars 2008

Gustav Vasa istället för Jesus?

Predikan i Olaus Petri kyrka, Örebro

Palmsöndagen den 16/3 2008

Text: Matteus 21:1-11


Idag tågar Jesus in Jerusalem

precis som han gjorde

1 advent förra året

och i själva verket

för 2000 år sedan

1 advent kommer Jesus

i ett intåg värdigt en kung


Hans ankomst förebådas

och julens innersta budskap

blir tydligt - Gud kommer

på olika sätt, som ledare och kung

som nyfödd, som ett barn

Gud kommer för att dela

människans utsatthet och liv


Men dagens intåg i triumf

förvänds snart till en vandring

längs smärtans väg (Via Dolorosa)

Guds son kommer för att lida

med sin mänsklighet

för att kläs i narrkåpa

och törnekrona

Festen och glädjen

vänds i förnedring och sorg

innan påskdagens morgon ska gry…


Berättelse är en och den samma

men tydning flerfaldig beroende på

vilken bakgrund vi ser den mot


Inkarnationens under

eller försoningsverket


Gud föds som en av oss, som ett barn

och helgar det mänskliga livet


Gud dör för vår skull, i vårt ställe

för att besegra det onda

och utplåna synden och döden


I veckan som gick hade jag möjlighet

att delta i Barnrättsakademins konferens

om Medmänsklighet - barns rätt?

Där berördes bland annat barns förhållande

till de stora berättelserna om liv och död

om tillvaron, dess villkor och gränser


Enligt Barnkonventionen har barn rätt till

ett andligt liv, till andlig mognad och växt

de har religionsfrihet (Art 14) som inte bara

betyder rätt att avstå från religion

utan också rätten till tro och religionsutövning

Och i artikel 17 slås vikten fast av … att barnet har

tillgång till information och material

från olika nationella och internationella källor,

särskilt sådant som syftar till att främja

dess sociala, andliga och moraliska välfärd…


Är då Evangeliet vi läste utbytbart?

Vad ska vi ersätta det med?

Är berättelsen om Gustaf Vasas intåg

i Stockholm 1523 likvärdig?

Betyder de allierades intåg i Paris eller Berlin

eller någon annan liknande intågsberättelse

detsamma som Jesus ritt in i den heliga staden?


Historien är fylld av tågande arméer,

folkmassor och demonstrationer

Alla handlar inte om glädje

och drömmar om befrielse

Vi kan också se kinesiska tanks på väg för att

rensa den Himmelska fridens torg från studenter

eller armélastbilar på väg in i Lhasa i Tibet

för att kväsa protester


Berättelsen om Jesus ger oss ett redskap

med vars hjälp vi kan se

Vi blir varse att ibland sammanfaller

vår och folkens lovsång till Gud

med kampen för Fred på jorden


Vad finns det mer i Jesu intåg

som talar till oss och som vi

bör vara särskilt rädda om?


Lärjungarna skaffar rekvisita, åsnestoet lånas

Herren behöver dem, säger de

Ett tecken på att det vi äger

och har - åsnor, cyklar, bilar,

kan tjäna olika ändamål

Inte fullt så enkelt att överlåta våra saker

Det vi fått tag på håller vi gärna fast i

Ibland behöver Herren dem

Våra tillhörigheter kan få tjäna

det högsta goda vi känner:

Gud och Guds vilja


Jubla dotter Sion, din konung kommer till dig

I ringhet kommer han ridande på en åsna

Profetord från Sakarja (kap 9:9), ca 500 år f Kr

Soldater kom till häst, Jesus på ett

fredligt arbetsredskap, en åsna

Intåget väcker politiska förhoppningar

om att ockupanterna skall slängas ut

Och Herodes-släkten skall bytas ut

Jesus får profeternas urgamla hopp

att vibrera mitt i historien

Svärd skall slipas om till jordbruksredskap

Rätt skall skipas

Godhet och trofasthet möts

fred och rättvisa omfamnar varandra (Ps 85)


Jesus uppfyller profetens ord, och vi

får hjälp av texten att fråga och undersöka:

Vad är en profetia? Behövs profetior?

Tror vi på profeter? Använder Gud profeter?

Vem lyssnar vi till? Vilka är våra profeter?

Perrelli? Rongedal? Reinfelt? Sahlin?

Stefan Edman? Martin Lönnebo?

Vilka litar Du på?

Vem talar om nuet och framtiden

så Du vet att det som sägs

bär sanningen som krona?


Mantlar breds ut, kvistar strös på vägen

Folket ropar Hosianna!

Välsignad vare han som kommer

Han som kommer är Messias

Guds smorde, den utvalde räddaren


Sedan vi var små har vi hört dessa texter

Vi borde vid det här laget ha hört nog,

Borde vi kanske hålla med dem som

anser att barn inte har med

religion och heliga texter att skaffa

Men nej! Så mycket har dessa texter

undervisat och inspirerat oss

och tvingat oss att fundera och tänka

Vi gör barnen arvlösa om vi stänger dörrarna

till det heliga, till Guds vilja och anspråk


Men faran för fanatism och fundamentalism?

Den löser man inte med att placera religion i giftskåp

Att vara nära Jesus betyder inte dårskap

oförnuft, att intellektet sätts på sparlåga

Understundom är det precis tvärt om!


När Jesus kommer är det lätt att ryckas med

(svårt att tro i en svenskkyrklig miljö

Höjden av hänryckning är att vi

surrar lite i vapenhuset eller fridshälsar

artigt nickande med utsträckt hand)

Vid intåget i Jerusalem var det sydafrikansk glädje

latinamerikansk karnevalsstämning

Folk kom på fötter, sjöng och ropade


Vår gudstjänst inleddes med vår gemensamma

procession härinne runt koromgången

Vi viftade behärskat med våra palmblad

Så mycket Sydafrika eller Latinamerika

syntes inte… inte utanpå

Men inuti där glöder och brinner det!

Håll med om att vi kunde låta mer

Vi vågar mer, behöver mer, kan mer!


Blir vi för försiktiga riskerar vi att

medverka till att barn och ungdomar

inte alls får möta Jesus

Tänk om de inte blir tagna i famn och välsignade

av Jesus - han som inympar självtillit och tilltro

Tänk om de unga inte längre får gå

med den barmhärtige samariern

som osjälviskt ger vård och omsorg

Tänk om de inte blir förlåtna och älskade

med den förlorade sonen

Tänk om de inte får äta bröd och fisk

i måltiden som delas, som räcker till alla

Tänk om de inte får följa med in i Getsemane

och anar hur svårt ett vaket medlidande är

tänk att de inte får sörja vid korset

eller tro vid den tomma graven


Kristen tro är berättelsen om livet

Kristen tro är rörelse

Människor reser sig

Fötter rör sig för Guds skull

Människor går i Guds tjänst

för det som är kärleksfyllt, rätt, gott och sant

Den som blir engagerad av livet

som blivit rörd av Gud

påverkas och förvandlas!


Snart följer stilla veckans allt tyngre steg

Tänk om barnen inte fick vara med

Jesus in i Jerusalem

Idag ljuder vårt Hosianna

Vi välsignar han som kommer

i Herrens namn
Den glädjen behöver och ska vi

bära med oss inför det som kommer…

Inga kommentarer: