måndag 20 februari 2012

Gud - inte likgiltigt avlägsen

Olaus Petri kyrka är en fantastisk plats

fylld av bilder och symboler som
inbjuder oss att tänka över
vad som är viktigt i livet
vad som ger mål och mening

I denna 100-åriga kyrka kommer
de uråldriga berättelserna
till oss, de uttrycks i ord och ton
Det som hände då flyttar in i nutiden,
in i våra liv…

Kyrkan en fantastisk plats.
Här upprepas det som hände då
det görs närvarande
och blir oftast mycket angeläget…

Detta är verkligen en speciell plats
I natt är Olaus Petri ett stall
det stall där krubban står. Här föds Jesus
Undret sker. Vi samlas runt den nyfödde

Vi delar föräldrarnas hisnande glädje
över att barnet är fött och att allt gick bra.
Ibland får kyrkan vara sorgens hem,
platsen där ett liv summeras

Man tar farväl av en far, ett barn,
en bror eller syster
Man lämnar dem med sorg, saknad,
ibland med ilska och besvikelse,
men ofta med tacksamhet
Vi lämnar våra älskade i Guds händer
eftersom vi känner till vad händer
som är varsamma och kärleksfulla betyder
Gud har ömhetens och kärlekens händer,
händer som bär den döde in
i en långt större värld…

Många bär fram sina nyfödda till dopet
för att de ska omslutas av glädje, värme,
förböner och Guds kärlek
Det är som hörde vi Gud säga:
du är också mitt älskade barn!
Välkommen in i min familj!

Detta är en fantastisk plats.
Här löper tiden i andra banor,
tillvaron ter sig annorlunda.
Valven öppnar sig för
en klarare himmel, mot evigheten.

I dunklet runt högaltaret trängs änglar,
martyrer och helgon, alla de
som gått före oss finns med

Problem som ter sig oöverstigliga
får i detta rum andra proportioner

Prestige och konkurrens släpper sitt grepp
– här får man vara nära sig själv,
vara nära Gud!
I 100 år har människor just här
lastat av sina bördor,
jag har sett åtskilliga
som fria och lättade rest sig.
De har fått ett nytt hopp!

Detta är en fantastisk plats
Under stilla veckan vandrar Jesus
sin lidandevandring i vårt kyrkorum
och vi har gått i hans fotspår

Till sist befinner vi oss på Golgata
Vi står bredvid när Kristus bär
världens synder upp på korsets trä
När påskdagen så kommer, går solen upp,
just här, över den tomma graven

I advent tågade Jesus in i Jerusalem,
här i Olaus Petri, mittgången fram.

Och i natt är detta platsen där Jesus föds!
Hotellen är överfyllda
och pensionaten slutbokade
Situationen måste ha varit värre
än i Stockholm under Nobelveckan

Där i receptionen står en kvinna
som snart ska föda
Hennes man vädjar: Vi tar vad som helst!
Ser ni inte att hon snart ska föda?
Vattnet går och värkarna sätter in!
En skrubb? Ett hörn. Visa lite barmhärtighet!

Receptionen svarar
-Men snälla Ni, man kan inte begära
att vi ska knuffa ut andra.
Har man inte bokat i tid
kan vi inget göra!

-En dadelhandlare som skulle här förbi för
flera veckor sedan har bokat. Åt oss.

– Jaså, var det ni. Men är man inte här
på utsatt tid måste vi ge rummet
till någon annan. Sådana är våra regler
Jag kan ingenting göra. Det är fullt!

Till sist erbjuds flickan och hennes man
en plats bland åsnor, får och oxar
Där i ett hörn får de äntligen slå sig ner.
Tiden för henne att föda är inne

Vi vet inte om det blev besvärligt
Om hon skrek högt – men det händer
att barn kommer till världen ackompanjerade
av både skrik och tårar

Världen stannar, håller andan
Ett barn föds. Snart ligger pojken där i hennes famn.
Försvarslös, maktlös, men med oerhörda krafter
Krafter som kan locka fram den villkorslösa kärleken,
han väcker upp viljan att älska, vårda och skydda

Var och en skulle säkert kunna återge
historien med alla dess små detaljer
om skattskrivning, stall, herdar, änglar,
om Maria, Josef och barnet.
Vi skulle minnas kejsar Augustus
och ståthållaren Qurinius.

Men den stora frågan då?
Vi har ju hört så många gånger
vad som hände –
men vem kan säga vad det betyder?
Kan du, skulle du, svara?
Vad betyder det?

Någon sa: ett barn blev fött
och det var häftigt - men det är
ganska vanligt, att barn föds…
Lite speciellt var det väl,
men nja, jag vet inte riktigt…

Jesus föds in i världen, den värld
så fylld med strid och kamp
och umbäranden
Bara några dagar gammal
blir han en flykting
Vi hör om hur hans familj,
som så många i vår tid,
hastigt tvingas fly undan
förföljelse och terror

Jesu födelse avslöjar att Gud
inte nöjde sig med att vara likgiltigt avlägsen,
långt borta
I Jesus kom han oss medmänskligt nära
Han vill inte bli förvisad till utkanten av våra liv,
till den periferi där många vanligtvis tänker sig Gud

Från början var det några få som förstod det –
men till slut insåg nästan alla
att något så otroligt hade hänt
att en ny tideräkning behövdes:
före eller efter Kristus!

Jesu födelse underströk
att Gud älskar människor så mycket
att han inte bara vill vara mitt ibland oss
utan faktiskt också dela livet med oss
som en av oss

I julnatten helgas på detta sätt människan
– vårt liv blir heligt.

Jesus föds och i varje människas ansikte
kan man ana släktskapet –
människan utvald av Gud,
från och genom Gud kommer
vårt människovärde, vår värdighet
blir till något som går långt utöver konventioner,
lagtexter och paragrafer

Detta är en fantastisk plats –
här möter oss Gud själv genom Jesus
Även i kväll föds han på nytt i vår gemenskap.
Jesus kommer till oss i Bibelns berättelser,
kastar ljus över det viktiga i livet och han delar
sitt liv än en gång…
i och genom enkelt bröd och vin

Predikan i Olaus Petri kyrka
Julnatten 24/12 2011
Inga kommentarer: