onsdag 15 december 2010

Gamla meriter duger ej

Predikan 3 söndagen i Advent i Olaus Petri kyrka
Text: Lukasevangeliet 3:1-15

Boklån - det vet vi vad det är
vi har Bibliotek för sådant
Men, var kan man låna en röst?
Röstvärvning har vi sett många gånger
och vi får se det på nytt om
det blir omval i kommunalvalet här i Örebro
Har Du lånat någons röst?
Eller lånat ut din röst till någon annan?
Vems talan gällde det?

Gud behövde en röst - Johannes Döparen
barn till Elisabeth och Zacharias,
kusin till Jesus och utvald att bli
den röst som skulle predika och röja väg
Lukas berättar med stor precision
om tiden för Johannes framträdande
genom att koppla hans religiösa gärning
med historiska fakta: Kejsar Tiberius,
Pontius Pilatus, Herodes
Märk väl att jag hoppar över
de svåruttalade namnen…

Johannes predikade syndernas förlåtelse
genom omvändelse och dop
Dopet blev en handling som visade
att man ångrade sig och ville tvättas ren
Omvändelse, ånger och bot är
ord som berättar om ny inriktning
om att bryta med synden och göra det rätta

Dagens röst, tillhör den en enstaka virrpanna
en religiös fanatiker, en udda kändis?
Nej, profeten Jesaja går i borgen!

Förresten - såg ni att en ettåring inte fick ut sin
julklapp hos postens ombud eftersom
barnet saknade legitimation?!!
Det hjälpte inte att föräldrarna
kunde legitimera sig – paketet var
ettåringens och barnet saknade
av förklarliga skäl id-handling
så de fick gå tomhänta hem
utan julklapp

Jesajatexten är Johannes identitetshandling
Hans körkort, orden avslöjar att
det Johannes gör är Guds vilja
På samma sätt som tjänarna till en kung
på monarkens uppdrag sändes i förväg
för att se till att vägen var öppen, farbar och bekväm
annats måste man rätta till bristerna r
Lukas låter profetian bli en uppdragshandling
så att Jesaja beskriver det Johannes ska göra
Ropa i öknen om att väg ska banas
genom ödemarken, stigar ska rätas,
klyftor fyllas och berg och höjder sänkas
Och Guds frälsning som kommer längs vägen
bli synlig för alla människor!

Johannes lägger inte vantarna emellan
här är det hårda bud: huggormsyngel, synd, dom,
ånger, förlåtelse handlar det om
Johannes går hårt åt det folk
som har hört - men inte brytt sig

Ny fråga: gillar Du att bli kritiserad?
Tycker Du om att bli ifrågasatt
Uppskattar Du att få dina brister utpekade?

Skulle knappast tro det,
även om man kan ha nytta av att
få andras reaktioner på sitt handlande
och sitt sätt att vara
När jag blir kritiserad,
det är väl bara att erkänna,
är jag lättsårad, snarstucken, irriterad!
Vi är ganska lika varandra tror jag
Vi är så där som folk är mest…

Tänk för ett ögonblick att jag blivit utbytt
och att Johannes Döparen stod här
Han kallar Dig hycklare, falsk, kräldjur!
Vad skulle du göra då?
Nicka ödmjukt och säga:
Du har så rätt! Det har jag inte tänkt på.
Vet du, jag ska genast ändra
mig och mitt sätt att vara!
Tack för din fina kritik
som är så ärlig och nyttig!

Eller skulle Du tänka eller säga:
det där vet Du ingenting om,
vem är Du att kritisera mig?
Kastar Du sten i glashus, Din bubbelpelle?!

Psykologin lär oss att när kritiken kommer
då är vi reflexsnabba att reagera,
alla våra försvar träder i aktion
Så skyddar vi oss, bevarar vår stolthet,
upprätthåller vår värdighet ty, vem vill tappa ansiktet?
Varför hör vi inte, förstår vi inte, ser vi inte
har vi så svårt när kritiken kommer?
Det är aldrig enkelt att tigande ta emot
och kanske ännu motigare,
att tänka om och ändra sig.
Istället går vi till bästa försvar
en motattack, vi värjer oss

Nu ett råd till Dig och mig:
Nästa gång Du får kritik, lugna Dig lite
och bevara öppenheten,
spara Ditt ettriga försvar en stund
Tänk om det finns insikter att vinna,
lärdomar att ta till sig?

Johannes Döparen talar om huggormsyngel
som försöker smita undan den kommande vreden
Han pekar på att människorna då
och vi idag, inte alltid förmår göra det goda, det rätta
Men Johannes sviktar inte
Han slår envist fast att vi ska
bära sådan frukt
som tillhör omvändelsen.
Att leva etiskt hållbart innebär
att använda tillgångarna för andras skull,
att dela med sig av skjortor, av bröd
Att inte utnyttja vår ställning,
inte använda makt och överläge för utöva utpressning
Pekar inte Johannes på något avgörande, just här?
Den som gör det goda ändrar sitt sätt att tänka.
Omvändelsen kanske inte börjar i huvudet
utan i händer och fötter?
Det vi gör – så tänker vi också!

Johannes hör förstås invändningarna,
människorna går genast till försvar
Vi tillhör ju Abrahams släkt, ett utvalt folk
vi lyssnar inte till dig! Vem är Du att komma här och…
Men Johannes möter invändningen
slår sönder försvaren innan de uttalas
Bär Ni inte god frukt vad betyder väl då
tillhörigheter, släktskap, berömmelse?
Vänd er bort från orätta handlingar
gör det som är gott!
Bot, bättring, omvändelse!

Det omvändelseropet kan vi inte begrava
i historiens mylla som något förlegat
omodernt, inte längre behövligt
något man kanske hade nytta av för 2000 år sedan
Nej, genom årtusenden och sekler når
maningen fram också till oss – in i Olaus Petri
Ingen enda av oss kan idag, lika lite som man kunde då,
vila på sina gamla meriter
En omvändelse, vår nyorientering, färgar
till sist tanke, ord och handling
Bryter mark och banar väg
för Herren Jesus Kristus
han som kommer för att
skänka oss sin mening
och av nåd ge syndernas förlåtelse

Inga kommentarer: