söndag 24 februari 2008

Vi klarar inte alltid av Jesus

Predikan i Olaus Petri kyrka, örebro3:e söndagen i Fastan
över Markusevangeliet 9:14-32

Nyss stod Jesus på förklaringsberget
i skinande vita kläder med Mose och Elia
Och nu kommer Jesus och Petrus,
Jakob och Johannes tillbaka
(Lärjungarnas namn har lagts till i Evangelieboken
– även om de inte står i Markusevangeliet,
så ska vi kunna tänka – ja men det var ju de
som var med Jesus på föklaringsberget!
Allt som låter är alltså inte Bibelord
Evangelieboken kan innehålla
redaktionella förklaringar)

De fyra möter mycket folk men längre fram
i berättelsen ser Jesus folk strömma till
Vi anar då att Markus nog
fogat samman två berättelser
Sjukdomssymptomen beskrivs t ex två gånger.
I vers 18: Var den än faller över honom
kastar den omkull honom,
och han tuggar fradga
och skär tänder och blir stel.
Och i vers 26: …började anden genast
slita i honom så att han föll omkull
och vältrade sig på marken
med fradga kring munnen.

Matteus 17:14-20 har en annan version
en bearbetning av samma händelse
Berättelsen färgas där av
den tidiga kyrkans dilemman
Och pojkens pappa använder kyrkans rop:
Kyrie eleeson/Herre förbarma Dig

Hos Matteus finns ett annat svar
(än bristen på bön) på frågan om
varför lärjungarna misslyckades
att driva ut anden:
Därför att er tro var svag.
Sannerligen om ni har tro
så stor som ett senapskorn
kan ni säga till det här berget:
Flytta dig dit bort,
och det kommer att flytta sig.
Ingenting blir omöjligt för er.

Kyrkan kämpade med sin tro
och oroades av andras kraftgärningar
Om falska profeter kunde,
varför hade lärjungarna problem?
De som hade uppdraget direkt från Jesus?

Det finns häften som förklarar
vad det är för fel på en makapär man köpt
Språket kan vara kryptiskt men spännande
eller också enkelspårigt konkret
Symptom: Ingen ström
Möjlig orsak: Nätsladden är ej korrekt ansluten
Åtgärd: Koppla in nätsladden

Symptom: Lärjungarna kan inte bota
Möjlig orsak: De saknar kraft
Åtgärd: Koppla in nätsladden
Nej visst, det gällde ju dvd-spelaren

Lärjungatro är visserligen ingen mekanisk apparat
Men det finns en felsökningsfråga
vi inte kan fly bort ifrån:
Varför sker inte undren?
Lärjungarna skulle ju bota sjuka,
väcka upp döda, göra spetälska rena,
driva ut demoner (Matt 10:8)

Pappans uppgivenhet är tydlig:
Jag bad dina lärjungar driva ut den,
och de kunde inte! De kunde inte!

Brist på tro, samtidens och lärjungarnas,
gör att pappans förtvivlade anklagelse
drabbar oss så starkt.
Vi känner igen oss:
De kunde inte då – vi kan inte idag…

Jesus talar upprört klarspråk:
Detta släkte som inte vill tro!
Hur länge måste jag vara hos er?
Hur länge måste jag stå ut med er?
Släktet som inte vill tro är väl vårt…!

Nu blev det obehagligt.
Både att höra allvarsorden från Jesus
och att inse hur svag lärjungarnas tro var
De som vandrade med honom
Om inte de såg och förstod…
Hur ska vi kunna?

Jesus den exemplariskt och idealt gode
ska väl förresten inte vara arg och kritisk.
Om Jesus kan vara så brysk
behöver vi nog göra om vår Jesusbild,
dekonstruera den på nutidens språk

Jesus står inte längre ut med bristen på tro
och vi klarar inte alltid av Jesus
Jesus ska vara snäll och förstående,
ska vara innerligt god, vänlig
och öppen och inbjudande och…

Jesus är en kärv mästare som inte drar sig
för att tala om sådant vi
och vår kyrka helst glömmer,
som vi retuscherar bort
som vi omtolkar: han driver ut månglare,
han bryter regler, han talar om eld,
kamp och strid, om dom och utanförskap,
om synd, om får och getter som skiljs åt,
om att gå två mil och att be
för dem som förföljer oss…

Det finns bibeltolkare som understrukit
kontrasten mellan härligheten på förklaringsberget
och den värld de återvänder ner till
- vår värld
Tillvaron är fylld av lidande, ängslan, oro
av konflikt och otillräcklighet
Varje dags nyheter påminner om det onda
Vi ser barn och unga som är utsatta
Texten pekar också på det ondas närvaro,
här som sjukdom och besättelse
Textens pappa leder tankarna
till alla oroliga vuxna och föräldrar
som inte vet vad de bör göra
för sina/våra prövade och drabbade barn

Jesus blev frustrerad inför allt detta
Och vi är också starkt berörda
Vi lyckas inte hela all brustenhet,
all trasighet, motverka allt ont
människor åstadkommer
Ondskan är monumental,
global, kosmisk

Likt lärjungarna i texten misslyckas vi
Vi förmår inte själva besegra det onda
Guds stöd och kraft behövs!

Ser vi den epileptiske pojken
som ett exempel, ett prisma
skymtar en hel värld anfallen
av fattigdom och svält
Den vrider sig inför Jesus

En värld i förtvivlan
ty överflödet har blivit ont
eftersom det inte används för att ge
fler människor goda liv
och anständiga levnadsvillkor
En hädisk blasfemisk rikedom
som befäster och ökar klyftorna
Det rena vattnet smutsas och förgiftas
Källflödena är inte till för alla
Det har blivit en lyx att dricka sig otörstig

Där vrider sig Guds värld
som inte vårdas utan förbrukas,
exploateras, förstörs
Framför Jesus en pojke som tuggar fradga
och vi ser en värld plågad av det onda
Och ändå…Guds vilja
finns klargjord i ord som:
när vi delar räcker det åt alla
eller vi får alla del av ett och samma bröd

Vi ser pojken som har det så svårt
i honom blir hela världen synlig
och tvärtom, den enskilde i det stora

När pojkens far vädjar till Jesus
vibrerar hans ord av tro
och insikt om otillräcklighet
Pappan som gjort allt ber nu Jesus
Pappan säger orden som rör Jesus
Han griper in med befrielse och hälsa
och vi förstår att all läkedom och hälsa
att allt gott är ett Guds verk

Dagens text visar att lärjungar
då och nu behöver omvända sig
Vi behöver öppna oss mer och ännu mer
för vad Gud vill med oss, med våra liv,
med oss som kyrka!

Bonhoeffer, den tyske teologen
och martyren, har sagt: Om vår kristna tro
inte längre tar lärjungaskapet på allvar,
om vi har urvattnat evangeliet
till ett känslosvall som inte kräver några offer
och som inte skiljer mellan
mänskligt och kristet liv – då frestas vi
att betrakta korset som ett vanligt,
vardagligt bekymmer,
som en av livets prövningar och besvärligheter

Det finns ett krav, ett efterföljelsens,
överlåtelsens och trons krav i kristet liv
Att gå in under kravet betyder inte
att vi förlorar vår suveränitet,
vårt intellekt, vårt förnuft (som ibland görs gällande)
Vi ger inte upp dessa gåvor,
vi ställer dem i Guds och trons tjänst
Vi erbjuder oss själva, våra liv
och vår gemenskap,
som redskap för Guds handlande

När ondskan ändå tycks triumfera
vacklar vi och tvekar
Om vi misslyckas,
om vi inte orkar eller förmår
säger vi som pappan med insikt och längtan
- Jag tror, hjälp min otro

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: