fredag 30 november 2007

En adventsrörelse på väg

Genom historien tågar människorna
i folkvandringar, som arméer eller
som folkliga rörelser
Idag blir vi, kyrkfolket,
till en härligt stor adventsrörelse

Hade lärjungarna kunnat spela
trumpet, trumma och trombon,
hade man haft en egen blåsorkester
på Jesu tid – då hade det blivit ett himla ljud
ett himlaljud
Ungefär som när församlingens musikkår
lyfte vårt Hosianna mot höjden

Men även utan mässingsinstrument
var det klang och stort jubel
Då vandrade och dansade man in i Jerusalem
upptända av förhoppningar om
oberoende, frihet och rättvisa
Idag är det få som vågar hoppas
på fred
och försoning
alla fredskonferenser till trots
Hoppets och framtidstrons lätta fötter
dansar inte längre i Jerusalem

Människor tågar för möjliga och omöjliga mål
för goda saker och för onda
Vi hör fotsteg och röster
slagrop och stöveltramp

Ett folk på marsch kan betyda
krig och förtryck
men också rättvisa och frihet
Folkmorden i Europa
under förra seklet förskräckte -
men några bjöd motstånd

En gräns sattes för det omänskliga
Och övermänskoideal och diktatur
gav vika för människors lika värde och demokrati

1960 marscherade man i Sydafrika
i protest mot apartheid
Demonstrationen i Sharpville
slutade i en massaker
69 människor dödades
Först många år senare fick Sydafrika dansa
i glädje över att en ny tid randades

1963 sköljde marschen till Washington
fram som en mänsklig våg
till Lincolnmonumentet där
Martin Luther King förkunnade:
I have a dream…

Några novemberdagar 1989 begav sig
Tjeckolsovakiens folk till Vaclavplatsen
Man ville "leva som anständiga och fria människor
vilka har rätt att forma sitt lands öde…”
Den kampen vann man.

Och i år i Burma har folket och buddhistmunkarna
modigt vandrat fram på gatorna och sagt
sitt nej till militärdiktaturen
– men än har inte friheten kommit

Människor sätter sig i rörelse, de marscherar…
Vi vill veta vad dom marscherar för
vad vill dom, hur tänker dom?

Är det tro på det goda och hopp för de många
som sätter fötterna i rörelse ?
Är det god ideal som väcker
viljan och engagemanget?
Är det längtan efter rättvisa och fred
som får rösterna att vibrera?

Alla som marscherar vill inte väl, har inte goda ideal,
Är det samma gamla stöveltramp vi hör
gengångare från det förflutna
som fyllda av förakt för de andra
kräver murar för att hålla dem ute
och fängelser att spärra in dem i;

Det finns också i vårt land grupper
som förnekar det vi hävdar:
Att Gud har skapat
en enda mänsklighet, en familj
där vi är syskon oavsett kultur,
tro och övertygelse eller läggning.

När hundratusentals människor idag
går till kyrkan är det en imponerande rörelse
en adventsrörelse för Jesus
och nog tog en och annan på väg hit
ett litet extra steg som av dans
och jag tror inte att det
kan bortförklaras som isfläckar och halka

Vi, Kyrkan, den stora adventsrörelsen,
blir till som församling i gudstjänsten
Kyrkan, vi, tror på Jesus som Guds son
som befriar från synd och skuld
Vi ser att Jesus ger människor hopp,
han ger kraft att uthärda och mod att kämpa
Han ger mönster och mening

Minns ni Jesus i Nasarets synagoga?
Där läser han gamla profetord (Jesaja):
Herrens Ande är över mig
ty han har smort mig till att frambära
ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna
befrielse för de fångna och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet
och förkunna ett nådens år från Herren.

När Jesus läst färdigt, rullar han ihop bokrullen
och förklarar: Idag har den här texten
blivit verklighet...
Löftena då – infrias i Jesus, idag, här, nu

Frihetens Herre, Guds ord, hans kyrka och folk
kan i längden inte fjättras med ideologiska kedjor
inte bindas med politiska band
kan inte kuvas av arméer eller diktatorer
kan inte förvisas till små privata hörn av livet:
Nej, friheten från Gud bryter fram!

Tron på Jesus fick folk på fötter
blev en folkrörelse
som spred sig över världen
när allt fler förstod att detta är vad han är,
detta är vad Jesus vill, vad Jesus ger:
Värde och värdighet för varje människa
Nåd, glädje, befrielse, frihet!

I närheten av Jesus blir även de
tyngsta stegen lättare
och de lätta stegen blir till dans
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!Predikan 1 advent i Olaus Petri kyrka i Örebro
Högmässan sändes i Sveriges Radio
och en vecka lär man kunna höra den på SR:s webb

Inga kommentarer: